E. du Perron
aan
D. de Vries

Buitenzorg, 31 juli 1939

B. zorg, 31 Juli '39

Beste De Vries,

Jammer dat je niet meer kwam. We verhuizen vandaag nr v. Leur, Parkweg 7, zijn 5 Aug. in Batavia. Mijn koffertje is zóó vol, dat ik me verplicht zie je van hieruit een boek te zenden dat ik je liefst persoonlijk gegeven zou hebben, nl. de 2 dln. Indiana van Brumund6165, die ik je geven wou als souvenir aan al je hulp bij dit speciale werk. Goed?

We zien elkaar dus tusschen den 6en en den 11en; dwz. we spreken dan nader af wanneer wij bij jullie afscheid mogen nemen.

Hartelijke groeten!

EdP.

Als 't nog kàn, vraag Frank dan om toch nog alle G.G.'s te laten afdrukken. Of is hij er niet?

Wschl. geeft een van mijn indones. vrienden hier morgen het boek af aan Patah.

6165Zie ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’, hoofdstuk ‘J.F.G. Brumund’ in Vw 7, p. 298.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie