E. du Perron
aan
R. Nieuwenhuys

Bandoeng, 27 april 1939

Bnd., 27 April '39.

Beste Nieuwenhuys, Mag ik je vragen mij een pers. dienst te bewij-zen? Een van mijn jav. vrienden, die in Semarang is schoolgegaan, moet de bewijzen daarvan overleggen, alvorens zijn eigen dochtertje op een gouvts. lagere school kan worden toegelaten. (Zonderling, maar zoo is het.) Hij heet Soejitno Mangoenkoesoemo - je weet wel, het is degeen wiens art. jij zelf het beste vond - en hij woont Tjiwaringinlaan 48b, B. zorg. Hij is op het punt mr. in de rechten te worden, maar dàt kan de school in kwestie niet schelen! Welnu, hij heeft de lagere school (1e school B, Karang Bidara) doorloopen, dwz. dat hij klaar was, in 1923; en eind-examen aan de H.B.S. te Semarang gedaan in Mei 1929. Hij is geboren te Semarang op 15 Aug. 1910. Hij heeft erover geschreven, maar zou jij een stoot willen geven in de goede richting? Op de H.B.S. kost het je nat. geen moeite, maar misschien moet je even naar die lagere school; of kan je opbellen? De bedoeling is dat ze zoo gauw mogelijk zoo'n verklaring van eindexamen en afloopen v/die 1e lagere sch. naar hem toe zenden.

Wil je je ermee bemoeien? Dank. Dan gaat alles 3 × zoo vlug.

De schr. van dat andere art. over Daum in G.N. is: dr. J.P. van Praag. Gresh. vraagt of me dat iets zegt. Geen donder. Jou?

Later meer en beter. Ik ben net terug v. Bat. en heb het druk en roezemoezig.

Hartelijke groeten 2 × 2, steeds je

EdP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie