E. du Perron
aan
Soejitno Mangoenkoesoemo

Bandoeng, 23 maart 1939

Bdg. 23 Maart

Beste Soejitno,

Wil je met Alwi eenige haast maken t.o.v. het stuk van Sjahrir? Het is nl. toch wel de bedoeling om het zoo gauw mogelijk in K. en O. af te drukken; liefst al in het komende nr. Schrijf er even bij hoe jullie het zóó vinden?

Sk. hield zich uitstekend, zoowel dan dag vóór als vàn de uitspraak5982 (we waren daarbij). Verder geen nieuws. Ik was ook in Batavia hoestend en naar. Vandaag gaat het iets beter; maar ik snàk naar beter weer en om er eindelijk eens wat beter ‘bovenop te komen’.

Schrijf je gauw? Hart. gr. oók van h. tot huis, van je

E.

P.S. Daarnet krijg ik het stuk terug, zonder aanteekeningen, behalve ‘cursief’ op 2 plaatsen. Het zal dus wel in orde zijn. Dank!

Tot nader.

5982Op 21 maart 1939 werd mr. Hugo Samkalden tot een gevangenisstraf van acht maanden veroordeeld.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie