E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bandoeng, 17 maart 1939

Bdg., 17 Maart '39.

Beste Freddy,

Nogmaals heel veel dank - bij voorbaat - voor alle gedane moeite. Dank ook Minny le Grom5976 en je moeder en zeg me gauw waar ik zoowel de Eene als de Andere een plezier mee kan doen. Wat de Landhuizen betreft, natuurlijk is het een cadeau! Dat ik zoo stom was dien prijs erin te laten moet je maar vergeven, ik had zóó'n haast het je meteen te sturen, dat ik het nauwelijks ingekeken heb. Let vooral op kolonel Menu (pl. 40) en vgl. dat met L.v. Herk. blz. 37, kolonel Lami aldaar; maar het portret dat ik van hem bezit stelde hem voor op veel ouderen leeftijd en heel wat gezwollener.* Ik hoop dat je nu De Muze gauw hebben zult om je wat te troosten voor alle gedane moeite. Ik stuurde je verder eenige nrs. K. en O., met mijn artikelen Bat. N. erbij. Ik heb nu ruzie met Versteeg, wd. hoofdred. v/h B.N., die in mijn copie meende te mogen schrappen zonder me erin te kennen, en heb de medewerking opgezegd. Eerstdaags zend ik je dus de 2 laatste bijdragen; daarna is het Schlusz, tenzij Ritman, bij terugkomst hier, me weer weet te lijmen, wat zeer de vraag is. Tot zoover voor heden. Hartelijk steeds je

E.

P.S. - Ik verlang zéér naar de brief van 34 pagina's!

5976Wilhelmina (Minny) Susanna Geertrude le Grom (geb. 1910 te Menado, gest. 1992 te Den Haag), die evenals Batten in Leiden Nederlands studeerde.
*Nù bezit ik dit ook en zelfs een ander ex. Landhuizen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie