E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 4 maart 1939

Bandoeng, Zaterdag.

 

Beste De Vries,

Ik zond je gisteren Freud's Selbstdarstellung. Hierbij de onderteekende bons terug. K. en O. heb je zeker al gezien. Buiten mijn weten en zonder dat ik het na heb kunnen zien, heeft Koch nog een oud stuk van mij erin gezet over den ouden heer.5938 Misschien bezorgt ons dit weer een repliek per deurwaarder...

Je stuk over de zedenmisdrijven zit zéér goed in elkaar, en lijkt mij precies de goede manier om in de heerschende rotsfeer erover te schrijven. Laat het je aansporen om spoedig stuk II in te leveren.5939 Liever geen spacie tusschen de 2 stukken!

In de rectificatie staat ‘Daar naast’; dat is weer het drukfoutenduiveltje of de slechte blik van Koch. Ik had geschreven ‘Door haast’! Enfin... het essentieele staat er.

Heb je in de Bibl. een boekje van J.C. Baane, genaamd Reis door een gedeelte van de Nederl. bezittingen in Oost Indië waaraan toegevoegd een rapport over de expeditie van Van Braam. Stapel signa-leert het me. Het is van 1826. Als je 't hebt, wil je 't me dan zenden? Ik heb het rapport van V. Braam uit het Landsarchief, om het uit te geven, en wilde het dan wel even daarmee vergelijken! Misschien maakt het mijn uitgave overbodig.

Verder heeft Stapel het dichtbundeltje van Verbeet teruggevonden, mèt de Bibl. van wijlen N.P. van den Berg. Die Bibl. is nl. compleet vermaakt aan... het Rotterdamsche Leeskabinet, dat overigens (zegt Stapel) al in Gerrit Witse voorkomt. Je ziet dat de 2e druk van de Muze goed kan worden, als het zoo doorgaat... - Stapel heeft in zijn 3e deel Gesch. v. N.I. - dat door hemzelf geheel geschreven werd (je weet wel: O.I.C. 17e eeuw) - een hfdst. gewijd aan ‘Wetenschap en Kunst’ en een hfdst. aan ‘De Comp. en de Inlander’. Hij moedigt me erg aan met Dirk v.H.

Tot zoover voor heden. Hartelijke groeten, ook aan je vrouw en van de mijne, steeds gaarne je

EdP.

 

P.S. Hierbij een brief van Van Leeuwen die je misschien interesseert. Ook dààr is de 2e druk dus de aangewezene! Verder een bespreking van Mult. II door Ter Braak.5940 Beide bij gelegenheid graag terug.

5938‘Gesprek over een koloniaal verschijnsel’.
5939‘Zedenmisdrijven en maatschappij’. In K&O 2 (1939-1940) 3 (16 maart 1939), p. 36-38.
5940In Het vaderland van 19 februari 1939 (ocht.) besprak Ter Braak onder de kop ‘Du Perron als maniak’ Multatuli, tweede pleidooi en Het sprookje van de misdaad.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie