E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 20 februari 1939

Bdg. 20 Febr. '39

Geachte Heer De Vries,

Dank voor het stuk uit Troost de Br., dat ik inderdaad best gebruiken kan. Neen, die preeken maar niet; daar kan ik toch niet uit citeeren. Ik heb nu meer dan genoeg over v. Iperen, gegeven ‘het kader van mijn werk’.

Sch. in Holland wordt gaandeweg beter, geloof ik, vooral ‘levender’. Lezen in afleveringen vervalscht altijd, heb ik aan mezelf gemerkt, daarom is 't beter als u 't boek in zijn geheel leest. Ik peuter er nog steeds aan.

Ik zal zelf zorgen voor dat entrefilet als K. 't laat sloffen. Tot spoedig. Steeds uw

EdP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie