E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 18 februari 1939

Bandoeng, Zaterdag.

 

Geachte Heer De Vries,

Zou u willen nazien in Gedenkboek 1813 dl. I, in het opstel over G.K. van Hogendorp, van wie het portret is van den vader, Willem van Hogendorp, dat daarin voorkomt?5901 Ik meen dat het er niet bij staat, maar wilt u mij dan opgeven wat er wèl van wordt verteld?

Verder zou ik het citaat van Agon dat in De Muze op blz. 144 voorkomt eventueel bij herdruk willen uitbreiden met de 8 regels die erboven staan. Zou u de oudste druk van Agon weer voor u willen nemen en mij die 8 regels opzenden in de juiste spelling? Hier zijn ze in de spelling van Van Vloten:

 
Zeg hem, dat ik, als hij, ben vluchtende geweest;
 
Maar dan nog evenwel, bij mijn vijand gevreesd;
 
Dat hij, gelijk als ik, weer tot den Throon verheven,
 
Het voorbeeld volgen durf, dat ik hem heb gegeven.
 
Dat ik alleen in 't Oost, altijd heb vrij geleefd,
 
En voor Batavia en haar raad niet gevreesd,
 
Die Raad, die dertig jaar, inspannend hare zinnen,
 
Mij door een vadermoord alleen kon overwinnen!5902

Het moet voorkomen op een van de laatste blzn.

Dank voor deze beide dingen. Mocht u zelf mij op fouten betrappen in De Muze of op onvolledigheden, of mij iets nieuws kunnen ‘aanbrengen’, doet u dat dan vooral? Bij voorbaat heel hartelijk dank voor ‘al zulks’.

Gaarne uw

EduP.

5901Mr. W.H. de Beaufort, ‘Gijsbert Karel van Hogendorp’ in Historisch gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813, uitgegeven (...) onder leiding van G.J.W. Koolemans Beynen. Haarlem 1912, deel I, p. 233-272. Daarin de bedoelde afbeelding met als onderschrijft: ‘Mr. Willem van Hogendorp, vader van Gijsbert Karel. Naar een geschilderd portret in het bezit van Mr. H. Graaf van Hogendorp te 's-Gravenhage’.
5902Deze regels werden toegevoegd in de tweede druk van De muze van Jan Companjie, p. 200.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie