E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 22 januari 3939

Bandoeng, 22 Jan. '39.

 

Geachte Heer De Vries,

Veel dank voor de 2 pakken boeken. Jammer alleen dat Byvanck schijnt te ontbreken. Uitgeleend? of niet aanwezig? Ik ben druk bezig me ‘in te lezen’, maar zooals altijd, je merkt telkens dat je ook wat anders erbij moet bestudeeren. Zou u mij nog Colenbrander's Patriottentijd willen sturen?

Kent u, van een mij totaal onbekende heer Rispens, een lijvig boek, genaamd Richtingen en Figuren in de Ned. Letterk. na 1880? Ik kreeg het op zicht. Het is een nogal gek boek, dat op een ‘philoso-fische’ manier de literatuur tracht te begrijpen, wat soms aardige resultaten heeft, maar ook vele nogal domme vergissingen oplevert. Het is het héél-serieuze soort, maar het wil dan ook alleen verstaan, niet richten (in den zin v. veroordeelen). Kijkt u het toch eens in. Veel eenvoudiger opgezet en aardiger is m.i. een dikke bundel kritieken van Kelk: Rondom tien gestalten. Dit wil vnl. een literaire gids zijn in de romanproductie van de laatste 5 jaar, maar als zoodanig gezien is het nogal ruim genomen. Het is gezond en eerlijk, maar niet dom, en vaak goed geschreven.

Ik ben erg verlangend naar uw artikel,5834 juist omdàt dit terrein zoo glibberig is. Komt u het zelf brengen?

Met hartelijke groeten, uw

EdP.

5834D. de Vries, ‘De zedenmisdrijven en de wet’ in K&O 1 (1938-1939) 2 (1 maart 1939), p. 20-22. Reactie op het zgn. zedenschandaal. De Nederlands-Indische justitie had op last van de nieuwe gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer een vervolging van homoseksuelen ingesteld.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie