E. du Perron
aan
H. Samkalden

Bandoeng, 29 december 1938

Bandoeng, 29 Dec. '38.

Beste Hugo,

Voel je er niet voor om oudejaarsavond + nieuwjaar etc. hier te komen? Wij herhalen van harte de uitnoodiging.

Bep en Eddy

Belonje5781 heeft een lang onderhoud gehad met Koch en was ‘heel aardig’. Koch is weifelend, wil dan dit en dan dat, in verband met ontmoetingen met zijn abonnés.5782 De democratische houding. Een beste, eerlijke vent, maar zoowel Koets als ik vinden dit irriteerend. Ik snak naar een bestuursvergadering om de puntjes op de i's te zetten, en als ‘ze’ werkelijk met de ergste o.h.'s van hun lezers rekening willen houden, zal ik met alle liefde aantoonen dat ik er niet bijhoor.

Maar er zijn belangrijker dingen te bespreken. Kom maar gauw hier!

5781Willem J. Belonje (1887-1968), directeur-hoofdredacteur van Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië.
5782Van Kritiek en opbouw.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie