E. du Perron
aan
Soejitno Mangoenkoesoemo

Soekaboemi, 18 november 1938

Beste Soejitno,

Ik had vanmiddag even naar je toe willen gaan, maar met deze wind waag ik het er niet op. (Vanmorgen ben ik nog in een toestel gaargestoomd!) Kan je brenger dezes het getypte stuk meegeven + de oorspr. brief?5666 Of anders mij die 2 dingen (laten) brengen?

Wij gaan morgen naar Tapos. Je kan daar komen logeeren, als je wilt; ga dan met Samkalden mee, als die eerstdaags daarheen teruggaat. Wij gaan om kwart over 10 van het station weg - per auto, maar ik ga daar eerst Bep afhalen die met Alijntje uit Bandoeng terugkomt.

Kan je niet, dan zie ik je hoogstwschl. terug als wij van Tapos weer hier komen (± over een dag of 10, maar plannen maken in mijn toestand blijft précair). Of kom je vanavond nog even zelf?

Hartelijk je

E.

5666Mogelijk stukken die DP heeft gebruikt voor ‘Ontmoeting met Indonesiërs, (Zijlicht op de provincie)’ in Kritiek en opbouw 1 (1938-1939) 24 (1 februari 1939). p. 361-363 (Vw 7, p. 42-48).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie