E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bandoeng, 8 november 1938

Bandoeng, 8 Nov. '38.

Beste Jan,

Ik ben werkelijk gevleid en getroffen door alle betuigingen van deelneming en ongerustheid en heb niet het gevoel dat ik er een kwart van verdien. Maar enfin, nu zit ik alweer thuis, hoewel nog uitgeput en hoestend. Ik heb zelfs al een heele polemiek moeten voeren met den ploert Zentgraaff,5647 ‘de grootste en machtigste journalist van Indië’, voor wien iedereen hier in zijn rats zit. Ik heb een kleine troep getrouwen om me heen, en verder vindt iedereen het zalig als de alomgevreesde klappen terugkrijgt, maar zelf wat doen, alsjeblieft niet! Misschien heeft Menno - die in 't Vaderland een stuk tegen den man schreef - je er iets van verteld. Zooniet, dan is 't de moeite niet om hier nog eens over te beginnen. Het is vervelend, als je zulke akkefietjes moet opknappen en fysiek nog zoo gammel bent.

Iets anders: kan je Stuiveling niet vragen om De Man van Lebak en Multatuli 2e pleidooi (als supplement daarvan) samen te bespreken in Gr. Ned.?5648 Hij zal dat zeker voortreffelijk doen. De boeken zijn nòg niet weg! Het heele oponthoud wordt veroorzaakt door ‘Templum Salomonis’ in Leiden, die de alleenverkoop voor Holland van de uitgaven van Nix hebben wil, en... 50 exx. per boek vraagt! De brave Nix is nu bezig ze aan te porren om er 300 te vragen. Met-dat-al wacht hij met recensie-en andere exx., omdat erbij gezet moet worden waar het boek in Holland te krijgen is. Enfin, het is een omslachtig gedoe.

Ik stuur je, gelijk hiermee, een pak inhoudende 15 verbeterde Levets (er waren fouten in de uitgave, zooals ik merkte toen ik de Levet van Larbaud eindelijk uitgepakt had, en die blzn. heb ik over laten doen, en de mindere foutjes met O.I. inkt gecorrigeerd). Menno stuur ik apart een ex., maar Jany, J.V.N., Henny, jij moeten het oude inruilen tegen een nieuw. De 10 overige kan je zien te verhandelen. Stuur Sander een gratis-ex. Ik beloofde hem dat; hij stuurt me altijd al zijn boeken.

Verder doe ik in het pak, als verrassing, 5 exx. van de complete poëzie van Pia, onder pseud. v. Apollinaire, Radiguet en onder eigen naam.5649 Neem een ex. voor jou, geef een ex. aan J.v.N. en verkoop 3 exx. (Menno zond ik een ex.)

Verder geen nieuws. Is 't niet gek dat ik dit zakelijk relaas doe, terwijl ik nauwelijks tot het leven ben teruggekeerd? Een paar menschen hier komen me trouw opzoeken en zijn erg aardig. Verder schalt mijn naam hier, in Batavia en wschl. elders alleen in verband met de rel Zentgraaff! Nu mijn wederwoord de deur uit is, ga ik weer wat Stendhal zitten lezen. Maar de ware lust in lezen is er niet; in 't ziekenhuis, toen ik nog vrijwel den heelen dag moest liggen las ik wschl. te veel en hier voel ik me eig. moeër dan in 't ziekenhuis. Ik ben blijkbaar nog niet gekomen in dat stadium waarin de herstellende zich lekker voelt.

Bep is al dezen tijd een schat voor me geweest, in 't ziekenhuis, vóór 't ziekenhuis en nu. Het is opeens of ze niet moe meer is. Alijntje, die me finaal van de sokken zou ‘leven’, is uit logeeren bij 2 erge geschikte menschen hier,5650 waar hij 't heerlijk vindt: soms komt hij even hier, vraagt naar me, loopt het heele huis door met een bruinverbrand gezicht. Hij ziet er uit als een kleine gladiator, zoo stevig, met de krullekop van Puck. - Hoe hebben Jan en Kees toch hun exa-mens gemaakt? Schrijf wat over jullie. Mijn postblad u/h ziekenh.5651 heb je nu toch zeker allang ontvangen? Schrijf me ook eens over Gille. Ik zond Jean de St. laatst geld; moet er niet weer wat gezonden worden? Die 3 weken pneumonie hebben een raar gat in ons leven, althans in mijn bewustzijn, geslagen.

Ik schrijf beter, beste Jan, zoodra ik een ‘praatbrief’ van je heb. Neem nu dit heterogeen gedaas voor lief en heb een ferme hand van je

E.

Héél veel liefs van Bep ook en aan Atie natuurlijk. We hebben ernstige plannen om in Maart of Mei '39 naar Europa terug te gaan. Ik hoop al echt dat er niets tusschen komt dat mij hier houdt! - Misschien zoekt Ritman, hoofdred. Bat. Nwsbl. en vroeger je collega aan de Telegraaf (?) je op. Hij is op weg naar Europa, met verlof.

5647Zie DP, ‘Atjeh's epos in proza’, Zentgraaffs ‘Sluipend gif’ en DP's ‘Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan ...’.
5648Stuiveling besprak Multatuli, Tweede pleidooi in de rubriek ‘Commentaren’ in GN 37 (1939) 9 (september), p. 323-324. De man van Lebak is in GN niet besproken.
5649Guillaume Apollinaire, Cortège priapique suivi des Jeux innocents de Raymond Radiguet et de la Muse en rut de Pascal Pia. L'Ile de Java [1938]. In 30 exemplaren gedrukt.
5650Bij een broer van Ferdy de Grave, A. de Grave, en diens vrouw.
56513548.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie