E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bandoeng, 26 oktober 1938

Borromeus-ziekenhuis, Bandoeng, 26 Oct. '38.

Beste Jan,

Nou, ik leef nog. Ik krabbel er zelfs weer bovenop. 't Is anders wel gek: ik ging naar Dago, omdat ik me zoo rottig voelde, en ook om jou eindelijk die verbeterde Van Harens te kunnen zenden; ik schreef, zwom, zat in de zon, voelde mij best - en liep een longontsteking op, met aanvallen op mijn hartspier van jewelste. Mijn lieve moeder, die me zoo weinig prettigs nagelaten heeft, schijnt me in dit opzicht althans niet te hebben vergeten.5617 Ik heb één vrees: dat ik dit angina-pectoris-achtige niet kwijt raak, als ik van de eig. longontsteking allang af ben; want behalve de koortsen natuurlijk, heb ik nu ook van die longhistorie niet veel gemerkt.

Bep heeft je geantwoord op je brief.5618 Ik zal je eerstdaags copy zenden over heilige steenen in West-Java (vroeger voor Het Vad. bestemd, vóór ik die ruzie kreeg) en wschl. uitstekend voor je blaadje. Je kan de zaak in 3 hfdstn. zetten, met een mooie algemeene titel erboven. Zet er E.d.P. onder, niet mijn volle naam.

En nu kom ik je iemand recommanderen, die mij heel sympathiek lijkt: een jong schrijver, vriend van Henri Bruning en katholiek, maar dol op Het Land v.H., op Menno's en jouw werk enz. Hij schreef mij nu misschien 8 mnd. geleden voor het eerst; allergeschiktst. Achteraf bleek dat hij zoowat hongerlijder is en het héél beroerd heeft in Amsterdam. Ik vergeef't me niet dat ik hem je niet eerder aangeraden heb, als vervanger van Aad. van der Veen. Zijn brieven zijn zeer goed geschreven. Hij heet Pierre H. Dubois en zijn tegenw. adres in Amsterdam is: Elandsgracht 2I. Misschien kan je iets voor hem doen - ontmoet hem maar eerst eens. Kan hij niet meewerken aan Gr. Ned., wie weet hoe goed je hem misschien nogeens gebruiken kan voor 't Weekblad, als die juffrouw 't niet (alleen) aan kan, of tegenvalt. Hij zou je schrijven.5619

M.i. is de jongen allerminst katholiek meer, maar zooiets als een ‘anarchist’ die (nog) bidt.

Zou 't niet iets zijn om het zetsel van Schandaal in Holland aan te houden en er een boek van te maken bij H. en W.? Of raad je me dat af? Ik heb de keus tusschen: iedere episode apart publiceeren of opzamelen, maar vrees dat 't in dit laatste geval wel èrge dikke deelen zullen worden.

Nu, Jan, tot zoover. Doe wat je kan voor dien armen Dubois. Je hebt Aad v.d. V. zoo prachtig geholpen; waarom deze niet? Heel veel hartelijks, ook voor Atie en van Bep, en een hand van je

E.

Ik hoop spoedig te weten hoe de examens van Jan en Kees verloopen zijn. Schrijf in ieder geval gauw een gezellige brief. Ik hoop steeds meer spoedig nr Europa terug te gaan. Die boekjes (Mult. 2 en Sprookje) lijden nu weer uitstel, maar je krijgt ze toch zoo gauw mogelijk. Verlang er maar niet te veel naar; ze zullen je wel tegenvallen. Dag!

5617DP's moeder was aan een hartaanval overleden.
5618Brief niet teruggevonden.
5619Nadat Dubois hem had geschreven, vroeg Greshoff Dubois mee te werken aan het Hollandsch weekblad, hetgeen deze heeft gedaan. Dubois was van januari 1939 tot Greshoffs vertrek naar Zuid-Afrika in juli 1939 diens secretaris.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie