E. du Perron
aan
S. Vestdijk

Batavia, 13 mei 1938

Batavia, 13 Mei 1938.

Beste Simon,

Ingesloten de bespr. van Carco. Bep is verrukt van de wending die de zaken nemen (‘de zaken’ is het woord!) en ik ook natuurlijk, maar ik ben, sinds ik weer in Batavia ben, dagelijks met hoofdpijn behept of op z'n best met watten inpl. van hersens. Daarom dat ik even wachten moet. Zoo gauw ik kan, stuur ik weer wat.

Er zijn nu naar de N.R.C. toe: bespr. van Corcoran, van Colling, van Faure, en nu van Carco dus, door Bep, en van Suarès door mij.5386 Die boeken die je nader opgaf zijn er nu. De bespr. volgen. Maar Bep waarschuwt tegen één ding: als we langere stukken gaan maken over dit soort schrijverij, dan gaat je peil niet naar boven! Dan komt dat neer op weer een warwinkel van ‘waarden’, al is 't dan op andere manier dan onder Vic. Kan je niet wat meer engelsch sturen, duitsch zelfs (voor Bep)? Van een beter soort, bedoel ik.

Zoodra ik deel 13 van Gide heb, maak ik dat stuk voor je van 1½ kolom. Korteweg antwoordde ik eergisteren.5387 Is Atjeh van Zentgraaff goed,5388 of staat die heer misschien ook onder bescherming van Swart? Het is een rare historie, dat drukken van de meening van lieden die je zelf het meest competent hebt geacht! Maar ik begin te begrijpen dat hij mij in ieder geval liever niet had, zooals Vic je open-baarde. Dit heele kranten vak is verrot; er is maar één kans voor ons: een eigen blad oprichten en daar ‘zaken mee maken’! Hoe lap je 'm dat? Is daar niet over te denken? Zouden wij in Holland niet iets uit kunnen geven als Les Nouvelles Littéraires of die ‘gids’ van Colmjon-Verbraak5389 in het 10 × betere? Waar halen andere lui het kapitaal vandaan dat ‘achter hen staat’? Het is soms tè dwaas, dat menschen als jij en ik niet meer dan f 150 maximum 's maands kunnen verdienen.

Enfin, momenteel ben ik suf en ziek als een oude hond; ik wacht tot ik in Europa terug ben om opnieuw wat te presteeren. Ik zal je natuurlijk die detective-dialogen sturen èn mijn ‘tweede pleidooi’ - op het razende af! - voor Multatuli. Kan je dit laatste zelf bespreken,5390 niet laten afdoen door historici à la Noordenbos? Je kunt dan ook het geval in extenso zuiverder behandelen, want zij zijn nu partij geworden.

Ik hoop dat ik spoedig Narcissus krijg; tot dusver werd het mij niet door de krant gesignaleerd. Ik moet nu voor 't Bataviaasch Nieuwsblad (niet een Soerabajasche krant!) schrijven over: 1. L'Espoir, 2. Verzameld Werk v. Marsman. No 3 wordt dan jouw boek.5391

Dit is dan voor heden alles. Ik ga 1 Juli per se van het Archief weg (tenzij er een wonder gebeurt). Eind van dit jaar denk ik naar Makassar te gaan en van daar linea recta terug naar Europa. (Ook: tenzij er een wonder gebeurt, maar wie gelooft aan wonderen die niet drekkig zijn, vanuit ons standpunt bekeken?)

Schrijf eens hoe 't gaat, in Scheveningen.5392 Kan men daar vrij goedkoop leven? Hoeveel zou je noodig hebben voor 2 personen + kind? Zou f 160. 's maands genoeg zijn?*

Hartelijke groeten van ons 2, en houd je taai! Steeds je

E.

5394 Ik zou die stukjes wel eens met initialen willen onderteekenen; mag dat? Kan het niet, dan is het ook goed. Hartelijk gegroet,

Bep.

5386In ‘Fransche letteren’. In NRC van 19 augustus 1938 (av.). Over F. Carco, L'homme de minuit. Paris 1938.
5387Brief niet teruggevonden.
5388DP heeft H.C. Zentgraaff, Atjeh (Batavia etc. z.j.) besproken in ‘Atjeh's epos in proza’ in de rubriek ‘Indisch memorandum’ van Kritiek en opbouw 1 (1938-1939) 15/16 (1 oktober 1938), p. 237-239 (Vw 7, p. 7-12).
5389G. Colmjon en L. Verbraeck waren de redacteuren van de De litteraire gids.
5390Zie ‘Gestimuleerd door Saks’. In ‘Letterkundige kroniek’. In NRC van 11 maart 1939 (av.).
5391Achtereenvolgens ‘In het Spaanse strijdgewoel’, ‘Woordvoerder van het modernisme’ en ‘Vestdijk, De veelzijdig begaafde’ (over S. Vestdijk, Narcissus op vrijersvoeten. Rotterdam 1938). In Bataviaasch nieuwsblad van 23 juli, 20 augustus en 16 juli 1938 (Vw 6, p. 275-281, 286-292 en Vw 7, p. 405-411).
5392Vestdijk woonde in 1938 op kamers in Scheveningen.
*5393Nee, dat geloof ik toch van niet.
5393In het handschrift van Elisabeth du Perron-de Roos.
5394In het handschrift van Elisabeth du Perron-de Roos.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie