E. du Perron
aan
H. Samkalden

Tjitjoeroeg, 8 september 1937

Tjitjoeroeg, 8 Sept.

Beste Samkalden,

Als we bij de oude afspraak blijven, ziehier dan ons programma.

Ik wou als 't kon, 21 dezer (een Dinsdag) naar Tjilatjap; dus Bep en het zoontje zouden dien dag bij jou komen. Ik wou dan op Zater-dag 26 terugkomen, ik vermoed 's middags bij jou en den Zaterdagnacht ook logeeren; daarna, Zondag, met de heele famiglia terug naar hier - wat jou weer beschikbaar stelt voor bataviaasch bezoek, etc. Schrijf even of het plan ook jou schikt, want dan moet ik de Tjilatjap-menschen4894 schrijven.

Ik durf je niet meer vragen hier te komen sedert je zoo zwijgt en het God weet hoe druk hebt met je stage-performances.

Het beste. Hart. gr. van je

EduP.

P.S. Antwoord graag omgaand, zij 't 3 regels.

4894Het gezin van George Pieter du Perron (1871-1952), wiens vader, die een broer was van DP's grootvader H.W. du Perron, zich in Tjilatjap als landheer had gevestigd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie