E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Tjitjoeroeg, 2 september 19374883

Tjitj. 2 Sept. '37

 

Beste Adé,

Waarom krijg ik heelemaal geen antwoord op mijn Minerva-briefkaart?4884 Ben je ziek? Schrijf (of laat schrijven), al was 't maar 2 regels, om te vertellen hoe je het maakt. Hier alles redelijk wel en rustig. Ik werk.

Je E.

 

Bestaan er geen plannen om dezen kant uit te komen? Wanneer vacantie?

4883Prentbriefkaart: foto van een kop van een godenbeeld afkomstig van Oost-Java.
48843256.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie