E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Tjitjoeroeg, ca. 1 september 1937

Tjitjoeroeg.

Beste Freddy,

Veel dank voor de overgenomen stukken uit de Batavische Arcadia en de voortreffelijke punten en samenvattingen. Gelijk hiermee zend ik mijn gecorrigeerde Multatuli-proeven nr Querido terug. Tegen 10 october of zoo kan hij je de revisie zenden. Laat Rudie je helpen. Corrigeer fouten, maar pas op dat je in de overgeschreven stukken geen fouten gaat zien waar het gewone slordigheden zijn. Zoowel de spelling als de stijl van die stukken is raar en onzeker. ‘Regering’ met een e, soms ‘specifike’ en zoo zijn geen fouten door mij in het overschrijven begaan, maar komen zoo voor in de stukken; ook de briefstijl van Multatuli is vaak zeer slordig. Woordjes als ‘dat’ zijn bv. uitgevallen. Corrigeer die dus niet, dwz. houd je daarin stipt aan mijn gecorrigeerde proef, want ik heb daar speciaal op gelet, en zelf verscheidene dingen die ik fout dacht met de oorspr. tekst vergeleken, om te zien dat het er zoo stond. En het is minder onaangenaam zelf een fout te hebben ‘begaan’, dan achteraf te zien dat een zoogenaamde verbetering een nieuwe fout gemaakt heeft van wat goed was!

Dit is wel 't voornaamste gevaar. Let je verder ook op de nummering van de paragrafen? Conscientieus ben je zeker genoeg, maar hier moest ik even je aandacht op vestigen.

Als je met vacantie gaat of zoo (naar Sestri?) tref je dan je maatregelen met Querido dat hij je tijdig de revisie kan zenden? Hij heeft haast.

Hartelijk dank en later meer. Steeds je

E.

4876Ken je van Augustin Thierry de Récits des Temps Mérovingiens? Lees die eens, als je weer eens tijd hebt. Je krijgt je volle portie aan conflicten. Het hoort bij Slauerhoff, zooals de Iersche sagen bij Roland Holst hooren.

4876Tekst op de klep van de envelop.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie