E. du Perron
aan
J.H. Ritman

Tjitoeroeg, 31 augustus 1937

Tjitjoeroeg, Dinsdagav.

Beste Ritman,4871

Zou je me een extra-nr. van het Bat. Nwsbl. met mijn stuk over Gide willen zenden?’4872 Ik wou nl. de N.R.F. een bewijsnr. zenden, in ruil voor de 2 boekjes.

Ik heb nog geen antwoord van je over de ontmoeting met ‘Elsje’,4873 maar vrees dat ik voorloopig in géén geval komen kan. We hebben nu net moeten afzien van een gezamenlijk bezoek aan de Pasar Gambir,4874 omdat mijn vrouw werkelijk niet in staat is om menschen te ontvangen, of zelfs uit te gaan tusschen veel menschen. Ze is bepaald ziek van bloedarmoede, en we zullen daar voorloopig maar naar moeten leven.

Gelijk hiermee zie ik me verplicht Van der Ven4875 af te zeggen; ik hoop dat hij niet denkt dat het een uitvluchtje is, want het gaat mij zelf aan 't hart, vooral waar ik weet dat hij niet vaak vacantie heeft. Maar werkelijk, het gaat niet.

De Binnertsen, die dezen Zaterdag op Zondag zouden komen, en die we werkelijk niet kùnnen afzeggen, zullen alle krachten vergen waarover mijn vrouw op 't oogenblik beschikt. Misschien dat ik het er trouwens toch op waag hen nogmaals af te zeggen.

Het zou verreweg het beste zijn.

Beste groeten van je

EduP.

In haast.

4871Johannes Henricus Ritman (1893-1982), sinds 1928 hoofdredacteur van het Bataviaasch nieuwsblad, maakte kennis met DP via Samkalden, die zelf medewerker aan deze krant was. Ritman trok DP als vaste medewerker aan, nadat hij DP's ‘De “zenuwlijder” van Lebak’ in het Bataviaasch nieuwsblad van 3 maart 1937 had overgenomen. De meeste brieven van DP aan Ritman zijn niet terug gevonden.
4872‘Zaak van intellectueel geweten’.
4873Mevrouw E(lsje) Meijer-Brouwer, medewerkster van het Bataviaasch nieuwsblad.
4874Inheemse jaarmarkt.
4875A.E.M. van der Ven, redacteur van het Bataviaasch nieuwsblad.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie