E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Tjitjoeroeg, 20 augustus 1937

Tjitjoeroeg, 20 Aug. '37.

Waarde Heer Douwes Dekker,

Ik ontving vandaag het Ms. van mijn Multatuli-boek + twee exemplaren complete drukproef. Om tijd te winnen stuur ik u nu één ex. tel quel, zonder retouches. Zet u er uw aanteekeningen bij, voor mij. Ik zal zien zooveel doenlijk met uw hints rekening te houden. Maar bedenkt u erbij dat Q. mij de eisch heeft gesteld zooveel mogelijk niet te corrigeeren, dwz. te veranderen. Toch schrijf ik er hier en daar nog wat bij; maar tenslotte details. Stuurt u mij dus zoo spoedig mogelijk de proeven terug, met uw kantteekeningen. Op drukfouten hoeft u niet te letten.

Zou u mij het heele pak binnen de week terug kunnen sturen? Er is erge haast bij.

Uw EdP.

Het ms. stuur ik u, zoodra ik met de correctie klaar ben en dus weet het niet meer noodig te zullen hebben.

In haast.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie