E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Tjitjoeroeg, 30 juli 1937

Beste Sander,

Vanmorgen kreeg ik 6 exx. Mikrochaos, zoodat mijn briefkaart4790 deze zending heeft gekruist. Zend me nog een 5 of 6 exx., ingenaaid, en stuur er ook wat aan de indische pers: Bat. Nwsblad, Nieuws van den Dag, Locomotief en Soerabajaasch Handelsblad, want sinds ik kritiekjes schrijf voor 't Bat. Nwsbl. (het is treurig maar waar) begint ‘men’ hier te weten wie ik ben. De Locomotief is in Semarang, het Nieuws te Batavia.

Kan je me ook een ex. Gesprek in Tractoria zenden? Dus 5 exx. Mikro en 1 van dat; dat maakt net een mooi pakje. O neen, ik vroeg je ook nog de verzen van Jan Greshoff. Dan vier exx. Mikro; - maar niet minder!

Zou je Een Voorbereiding, en later Bij Gebrek aan Ernst, niet ook maar in deze reeks opnemen? Dan verkoop je er misschien nog wat van. Begin maar met Een Voorbereiding, zet er bij dat het mijn eerste boek is, en nog het meest een roman, van alles wat ik tot dusver schreef, maar vooral dat het een voorstudie lijkt - en hier en daar een ‘curieuze variant’ of zooiets - van Het Land van Herkomst. Ik hoef er niets aan te veranderende; je hebt alleen maar 't plaatje weg te doen en de titelpagina te veranderen. Dus geen proeven.4791

Tot zoover. Ik kom slecht tot schrijven, zit nu trouwens flink in het werk. Laat hooren hoe je 't maakt, dat wekt me dan weer op. Hartelijke groeten, ook van Bep en aan Greet, steeds je

Eddy

Tjitjoeroeg, 30 Juli 1937.

47903236.
4791Stols heeft van beide een titeluitgave gemaakt (Kaleidoscoop).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie