E. du Perron
aan
J. Greshoff

Tjitjoeroeg, 7 juli 1937

Tjitjoeroeg, 7 Juli 1937.

Beste Jan,

Daarnet kreeg ik je opgewekte briefkaart met adresverandering, en na de ellendige corresp. die nu achter ons ligt (voor mij een opluchting dat het zoover is!), en vooral na de 2 laatste brieven, die ik wel moest schrijven, wil ik je even aan dit nieuwe adres komen vertellen hoe prettig wij 't vinden dat je daar zit. Juan-les-Pins heeft toch veel liefs, en je kan gaan waarheen je wilt. Ga eens naar La Napoule (lievelingsoord van Oscar Wilde). En schrijf maar gauw wat prettigs voor ons allen. Ik ga nu De Wieken v/d Molen4733 herlezen om me te troosten dat ik het niet gauw zien zal; dit uitgaafje is beter aan den tekst aangepast, vind ik, dan het vorige boekje.

Ik kreeg G.N. van April èn Juni. Vooral 't April-nr. is bèst! Op Saks na dan, wiens 3e stukje4734 ik nu las, en wiens goedkoope zalfje voor Mult. als ‘ethische Held’ me niet heeft kunnen verzoenen met het ignobele werk waar hij zich verder voor gespannen heeft. Eén ding hierover nog, dat je mij misschien zal doen begrijpen: deze man werkt op mij, als op jou indertijd een zekere Haje. Zelfde lage manier van ‘gelijk krijgen’; Saks is psychologisch het equivalent van dien Haje, geloof me.

Ik schreef aan J.v.N. over een paar praktische punten, maar dat heeft geen haast. Een prettige vakantie en geloof me, ondanks deze G.N.-brouille, even verknocht aan je als altijd. Je weet niet hoe ik met je mee kan voelen dat je niet meer aan dat weekblad vastzit.4735 En je weet hoe ik je bewonder: als ik had moeten doen wat jij nu allemaal deed, was ik tot nul gereduceerd! Veel hartelijks ook voor Atie en van Bep, het beste! en een hand van je

E.

4733J. Greshoff, De wieken van den molen. [2e dr.] Maastricht: Stols [1937]. Kaleidoscoop. 1e dr. Haarlem: Enschedé 1927.
4734J. Saks, ‘Het ontslag van Ed. Douwes Dekker’ verscheen in GN 35 (1937) 4 (april), p. 376-393, 5 (mei), p. 492-507 en 6 (juni), p. 584-603.
4735De uitgever van het Hollandsch weekblad, S. Aldewereld, betaalde slecht en traag, zodat Greshoff herhaalde malen dreigde zich terug te trekken als hoofdredacteur.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie