E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Denpasar (Bali), 19 mei 19374647

Bali, 19 Mei 1937.

Beste Jan, Hierbij een ‘aanblik’ van het Zuiden4648 dat je heimwee opwekte en dat je zoo goed bezongen zou hebben volgens mij. Dit is een landschap op Bali, waar we nu - hoewel bewonderend - van de warmte omkomen, maar precies ditzelfde landschap vind je overal op Java, o.a. bij ons in Tjitjoeroeg. Schrijf eens.

Veel hartelijks van ons 2 voor jullie allen; steeds je

E. Bep

4647Prentbriefkaart: foto van sawahs.
4648Vgl. J. van Nijlen, Heimwee naar het zuiden. [Keuze door E. du Perron]. Brussel: Du Perron 1929
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie