E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Tjitjoeroeg, 12 maart 1937

Tjitjoeroeg, 12 Maart '37.

Geachte Heer Douwes Dekker,

Dank voor de gezonden deeltjes. Het is precies wat ik bedoelde. Deze Mij van Goede en Goedkope Lectuur (die wat het tweede punt betreft heelemaal niet meer aan haar naam beantwoordt - en wat het 1e punt betreft minder dan half) noemen wij in de wandeling W.B., omdat die W.B. de voornaamste serie is van haar uitgaven, en heelemaal in hetzelfde formaat. Ik denk de 20e in Bdg. te komen en zou u dan wel even willen zien, maar de 21e ga ik alweer verder. Mocht het niet gaan (ik zou bovendien maar een halfuur of zoo kunnen, 's avonds) dan later maar eens. Ik zal de boeken dan bij uw broer laten. Bij gelegenheid zou ik nog wel graag van u te leen hebben: dat Gids-nr. van de Mult.-herdenking van 1910, om niets verwaarloosd te hebben.4529 Kennen doe ik het wel, maar ik zou het nog wel eens rustig willen doorkijken. Heeft uw broer u mijn Vaderland-art. gegeven? Anders stuur ik een ex., zoodra ik er meerdere heb; ik kreeg tot dusver maar 1 ex. per luchtpost. - Met vriendelijke groeten, gaarne uw dw.

EduPerron

4529De gids 74 (1910) 5 (mei).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie