E. du Perron
aan
G.M.G. Douwes Dekker

Tjitjoeroeg, 5 maart 1937

Tjitjoeroeg, 5 Maart 1937.

Zeer geachte heer Douwes Dekker,4507

Dank voor het teruggezonden ms.,4508 en de werkelijk prachtige foto's. U beseft niet half hoe blij ik ben met de groote van Multatuli; sinds gistermiddag houd ik niet op met ernaar te kijken! Voor berichten over het document van ‘tante Mimi’ houd ik mij aanbevolen. Maakt u zich overigens niet ongerust, wat de duidelijkheid van mijn gezindheid betreft: 1e weet iedereen die mij kent hoe ik tegenover M. sta, 2e zal zoowel mijn voorwoord (dat u niet las), als mijn nawoord, aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten. Aldus ‘geëncadreerd’ wordt het sarcasme van de verdere plaatsen ook voor deurwaardersbevattingsvermogens wel opneembaar.

Neen, wat mij op het oogenblik bezighoudt, is de weinig toeschietelijke manier waarop mijn uitgever reageert. Ik ben bezig hem aan te porren. Ook zou ik 8 illustraties in het boek willen hebben, waaronder het portret van uw grootvader ‘Jan’. De vraag is alleen: of dit kleine afdrukje zich tot vergrooting wel leent. Maar u deedt het erbij, dat is dus in orde.

Het ms. reserveer ik voor u. Ook de Lebak-zaak is zoo duidelijk, dat het begin daar ook weer door belicht wordt. Het lijkt mij overigens heel wat aangenamer voor u om het boek gedrukt te lezen, dan op die vervelende folio-vellen.

Met vriendelijke groeten uw dw.

EduPerron

4509Zou u zoo goed willen zijn mij een paar dln. van M.'s Brieven te zenden, nl. deel I, IV en V van de W.B.-uitgave?4510 Ik zend ze u spoedig terug. Bij voorbaat dank.

4507Met Guido Maximiliaan Gustaaf Douwes Dekker (1883-1959), kleinzoon van Multatuli's broer Jan, maakte DP waarschijnlijk op 2 februari 1937 kennis, toen hij logeerde bij diens broer Ernest of ‘D.D.’. Beide broers hadden in 1899 in Zuid-Afrika gevochten als vrijwilliger aan de kant van de Boeren in de Boerenoorlog. Guido, die in Batavia was geboren en de onderwijzersakte bezat, werd later in Bandoeng employé bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegen. Hij erfde de collectie Multatuliana die zijn vader, de Bataviase makelaar in effecten Auguste Henri Edouard Douwes Dekker, had verzameld. Tot deze verzameling behoorden de foto's, waarvoor DP bedankt. Zie ook J.H.W. Veenstra, Multatuli als lotgenoot van Du Perron. Utrecht 1979.
4508Van De man van Lebak.
4509Tekst achterop de envelop.
4510Multatuli, Brieven van Multatuli, Bijdragen tot de kennis van zijn leven. Gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker, geb. Hamminck Schepel. 2e dr. Amsterdam: W.B. 1912. 10 delen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie