E. du Perron
aan
N. Debrot

Tjitjoeroeg, 15 december 19364415

Tjitjoeroeg, 15 Dec. 1936.

Beste Cola, Ik heb mijn brief heelemaal vergeten je te zeggen dat mijn vriend Tissing nooit het ex. van M.Z. de Negerin heeft ontvangen, dat je mij voor hem had toegezegd. Wil je dat nog laten zenden? Jij of Zijlstra moet het tot dusver vergeten hebben. Het adres is: O. Tissing, onderneming Rantjasoeni, bij Bandoeng (Java).

Bij voorbaat dank en hartelijke groeten, ook onder de vrouwen, je

E.

4415Prentbriefkaart: foto van ruïnes van het boeddhistische tempelcomplex Prambanan bij Djokjakarta.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie