E. du Perron
aan
F. de Grave

Parijs, 20 september 1936

Parijs, 20 Sept. '36.

Beste Ferdy,4356

Heel kort, om je te zeggen dat we 13 October a.s. uit Marseille gaan met een deensche boot (op aanraden van Adé), de Alsia. Maar wij stappen in Singapore (6 November) over op een andere boot van de K.P.M.,4357 waarvan de naam mij nog onbekend is. Ik denk dat we 9 November (of 8?) in Priok aankomen.

Zie ik je daar dan? Adé zal wel niet uit Bandoeng - d.w.z. van de onderneming - over kunnen komen. Misschien gaan wij direct door naar Bandoeng, omdat Bep het zoontje wel bij mijn schoonzuster zal willen brengen, maar zou ik eventueel een paar dagen in Batavia kunnen logeeren, hetzij bij jou, hetzij bij je ouders?4358*

Uit Singapore telegrafeer ik boot en dag van aankomst.

Nu iets anders; zou je het volgende velletje meteen aan Adé willen doorsturen? (dit bespaart mij extra-porto).

Tot over 1½ maand. Veel hartelijks vooruit, ook van Bep en aan Annie,

je E.

4356Ferdinand de Grave (1899-1945), een schoolvriend van DP uit Batavia, met wie DP altijd contact was blijven houden. De Grave was getrouwd met Anna Geertruida Terwogt (1905-1978). De brieven van DP aan De Grave zijn in 1942 ten gevolge van oorlogshandelingen verloren gegaan. De hier afgedrukte en enig bewaard gebleven brief is aangetroffen in de brievencollectie van Adé Tissing.
4357De Koninklijke Paketvaart Maatschappij verzorgde sinds 1891 ondermeer de verbindingen tussen de vele eilanden in Nederlands-Indië.
4358Het echtpaar De Grave-Wollrabe.
*Vooral in alle eenvoud, dus doe géén moeite! Ik wil dan met jou naar M. Cornells, als je tijd hebt.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie