E. du Perron
aan
E. van Moerkerken

Amersfoort, 16 augustus 1936

Amersfoort, Zondag.

Mijn adres is op het oogenblik: ‘Gedong Mampir’, Barchman Wuytiersstraat 65, Amersfoort. Maar ik heb het hier op het oogenblik erg druk met bezoeken brengen en ontvangen (ik vertrek in October of November a.s. naar Indië), zoodat ik u liever zou ontmoeten in de eerste week van September in Den Haag. Gaat dat niet, dan tegen eind dezer maand hier. Schrijft u mij nog even hierover. In Den Haag logeer ik na 1 Sept. bij Ter Braak (tot 7 Sept. ongeveer).

Met vriendelijke groeten uw dw.

EduP.

4333Daarnet uw 2e briefje. Dat treft dus goed; tot begin Sept. dan in Den Haag.

4333Tekst op achterzijde van de envelop.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie