E. du Perron
aan
E. van Moerkerken

Parijs, 20 juli 1936

Geachte Heer,

Dank voor de nieuwe foto,4299 die ik aardiger vind nog dan de vorige. De knaapjes zijn grappig klein en de koffie lijkt mij niet ‘turks’ genoeg, in het verband dat u suggereert. Maar dat is iets anders.

Ik ben u een antwoord schuldig over een franse Vestdijk.4300 Die is mij niet bekend; eerder zijn sommige gedeelten van Kafka aan Vestdijk verwant. Wat de verwantschap betreft tussen Crevel en Nutt. V., ik kan u niet tegenspreken omdat ik de door u genoemde boeken4301 nooit las. Wel las ik indertijd iets anders van Crevel,4302 dat mij èn veel surrealistieser èn veel meer montparnassiaans leek dan N.V. Ik ben véél minder op het surrealisme gesteld dan u misschien denkt, - maar daarover mondeling beter.

Wat u van Ter Braak zegt,4303 moèt op een vergissing berusten, omdat ik weinig mensen ken die zo gul op kritiek reageren als juist Ter Braak* Ook daarover later meer.

Ik ga van ± 11 Aug. tot 7 Sept. naar Holland. U zou dus of op 10 Aug. hier moeten komen, of mij in Holland opzoeken na uw terugkeer. Als u mij - aan het adres van Ter Braak bv., Pomonaplein 22, Den Haag - opgeeft wanneer u in Holland terugbent, kunnen wij tussen 1 en 7 Sept. natuurlik gemakkelik een afspraak maken.4304

Met vriendelike groeten

uw dw. E. du Perron

Parijs, 20 Juli '36

4299‘Café aux petits garçons’, geïnspireerd op de erotische avonturen van Gide en Last in Marokko. In E. van Moerkerken, Reportages in licht en schaduw, nr. 53.
4300Van Moerkerken had DP naar een Frans equivalent gevraagd van S. Vestdijk, Terug tot Ina Damman.
4301R. Crevel, Détours en La mort difficile. René Crevel (1900-1935), Frans, surrealistisch schrijver.
4302Vermoedelijk R. Crevel, Mon corps et moi. (1925).
4303Van Moerkerken had enige twijfels over Ter Braaks kwaliteit als criticus - en enige kritiek op diens persoon - i.v.m. Ter Braaks bespreking in Het vaderland omstreeks 1934 van een experimentele film van Van Moerkerken.
*Dit in verband met de gearriveerdheid die u proeft in zijn zelfironie.
4304DP en Van Moerkerken ontmoetten elkaar op 5 september in het Parkhotel te Amsterdam.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie