E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 18 juni 1936

Beste Jan,

Wat zal Henny blij zijn met zijn eindelijk gekregen prijs!4246 En heb je mijn benoeming gezien? Wat een lust tot omhelzen! Ik zal toch maar nee zeggen.4247

Het gedoe met Gr. Ned. is in orde. Ik heb nu revisie en alles; ook een afspraak met Went om hem iederen 1en van de maand de copy te zenden. Je hoeft je dus niet meer moeite te geven voor deze aangelegenheid.

Doe je nog wèl moeite voor dat postje van secretaris? Als ik dat krijg, ga ik van hieruit naar Holland en vervallen voorlopig alle andere plannen. Ik wil de arme Coenen,4248 hoewel hij niet in de wieg gesmoord is en hoewel ik hem persoonlijk niet ken, best ‘bemedelijden’, maar zijn gelul in Gr. Ned. zal ik niet betreuren!

Hou je taai in Holland, met de examens, etc. Het zal me benieuwen òf we nog samen naar Portugal trekken. Niets is zeker meer, in deze wereld...

Dank voor Polti, de opgave. Hartelijk gegroet door mijn vrouw Bep ex-de Roos, en door steeds je

E.

Parijs, Donderdag

4246Nadat de toekenning van de C.W. van der Hoogt-prijs van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde voor 1935 aan Marsman was ingetrokken, kreeg hij in 1936 de prijs wel. ZieBlocnote klein formaat. Den Haag 1936, p. 156-158 (niet in Vw).
4247Het vaderland van 17 juni 1936 (av.) berichtte, dat o.a. Ch. E. du Perron te Chaumont-Gistoux benoemd was tot lid van de Maatschappij. In Het vaderland van 19 juni 1936 (av.) stond hieromtrent de volgende mededeling: ‘De heer E. du Perron verzoekt ons te melden, dat hij zijn benoeming tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde niet kan aanvaarden, aangezien hij op het lidmaatschap geen prijs stelt’.
4248Frans Coenen (geb. 1866) overleed op 24 juni 1936.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie