E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 30 mei 19364201

Parijs, Zaterdag.

Beste Jan, Die onvolprezen accurate heer Went (of hoe hij heeten mag), van Holkema en Warendorf,4202 heeft mij vanmorgen z.g. een revisie van Epoimuori gezonden, maar er was niets dan de reeds nageziene tekst en geen blzij van de eig. revisie! Wil je me 's mans juiste naam en adres opgeven, dan zal ik mij voortaan met hem zelf in verbinding stellen. Moge Coenen spoedig een instorting hebben, amen.

Dag! Hartelijke groeten van je

E.

Gino, Bep en Menno ook.

4201Prentbriefkaart: foto van La Porte d'Auteuil te Parijs.
4202Niet achterhaald.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie