E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 4 april 1936

Parijs, Zaterdagavond.

Beste Jan,

Voor het geval je dien brief nog openen kunt, houd dan rekening met de volgende lijst:

± 75 fr. frs. voor jou (150 belg. fr.);

100 fr. frs. naar ons terug (gewoon aan Kees meegeven, Maandag); de rest aan Simone;

brief van Bep aan mij terug. -

Ik vergistte me nl. vanmorgen: Simone moet ± 200 belg. frs. hebben, niet ± 400!

Maar ik denk dat dit alles wel overbodig zal zijn, want òf de brief is weg, of je hebt hem wschl. al teruggestuurd. In dit laatste geval zal ik je dadelijk berichten als hij weer, met inhoud en al, hier terug is. Wat een malle historie, en misschien nog droevig ook!

Ik ga het prospectus van Morlanwelz bestudeeren. Maandag stuur ik je de Feuilles4125 van Boylesve terug, die ik in den trein uitlas.

Later meer. Hartelijk je

E.

4125In ‘Blocnote klein formaat’. In GN 35 (1937) 6 (juni), p. 607-609 (Vw 5, p. 231-233). Over R. Boylesve (1867-1927, ps. van R.M.A. Tardiveau), Feuilles tombées. Paris 1927.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie