E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 6 maart 1936

Parijs, 6 Maart.

Beste Jan,

Gisteren zond ik je het artikel van Bep.4085 Waarom hoor ik niets meer van je, na mijn laatste schrijven? Of ontving je dat niet meer? Ik was nogal lang van adem daarin - wat mij tegenwoordig niet dikwijls meer overkomt. Brulez schreef zeer welwillend.

Vanaf Maandag a.s. ga ik met Bep de vertaling van Ermengem nazien; daarna - tegen 15 dezer - wschl. naar Pia, voor een dag of 8, om met hem de boel wat op gang te krijgen. Ik ben bang dat hij mij in de steek laat, en dan weet ik niet meer wat met die vertaling te doen.

Uit Indië geen spat bericht! -

Heb je J.v.N. de 2 mosterd(s)-(en)? gegeven? en wat zeide hij ervan? Heb je hem gevraagd mij de Cantique des Cantiques en L'Ecclésiaste, in de boekjes van Renan die ik hem destijds gaf, terug te zenden, of is je dat ontgaan? Hoe is J.v.N. tegenwoordig?

Ik zag in de N.R.C. één (klein) ‘rotartikeltje’ van Victor Varangot, over Bernanos.4086 Zeer dun en vroeg-amechtig. Maar de goede Menno hééft griezelige oogenblikken bij zijn krant, en zoo moest ik in de N.R.C. een dithyrambische lezing van hem ‘verslagen’ vinden4087 over zekeren joodschen comediant Mozi of Moïzi. - And what dou you think about Japan?4088

Gino zei, weemoedig, dat zijn stuk voor Gr. Ned. geweigerd was. Het is eig. gek, met jullie manier van stemmen, dat jullie eig. allemaal tegen Coenen moeten zijn, wil zijn haan geen koning kraaien! Af en toe moet iemand van de 3 anderen dan maar blanco stemmen, als hij tenminste niet fel tegen is. - Bep hoopt zeer dat haar arbeid niet geketst wordt: ze heeft er zwaar op gewerkt, eerst om het geredigeerd te krijgen, en later om er nog van allerlei in te schrappen. Het zal wschl. 12 blzn. Gr. Ned. worden, 13 misschien, en het gaat over niets minder dan het leger in onze letterkunde, dat der amazonen! En over de vrouw der Romeinen.

Ik las Domaine Anglais van Larbaud.4089 Beminnelijk, knap, serieus, goed - maar is dààrvoor nu een Larbaud noodig?

Hoe is het met je zwoeg-werk en hoe met de hier geschreven novelle? En wanneer komen je verzen in de nieuwe editie van Stols uit?

Ik eindig hier, hebbende niet veel meer te vertellen. Malraux is naar Moskou, Chiaro hongert, John B.W. heeft weer wat uitgehangen. - Veel hartelijks, ook onder de gades, een hand van je

E.

Heb je ooit iets misselijkers gelezen en meer ‘ernaast’, dan de inleiding van Guéhenno voor de russische uitgave van zijn Homme de 40 Ans? (in Vendredi gepubliceerd),4090 Grotesk.

4085Elisabeth de Roos, ‘De pen der vrouwen van Holland’. In GW 34 (1936) 8 (augustus), p. 101-114. Over A.H.M. Romein-Verschoor, Vrouwenspiegel. Utrecht 1935.
4086In de rubriek ‘Fransche Letteren’. In NRC van 16 januari 1936 (av.).
4087Niet achterhaald.
4088In de nacht van 25 op 26 februari 1936 brak in Tokio een kortstondige opstand uit van fascistische militairen, waarbij verscheidene politici, officieren en hoogwaardigheidsbekleders werden vermoord, maar andere op miraculeuze wijze aan de dood ontsnapten. Op 29 februari gaven de laatste opstandelingen zich over.
4089‘Blocnote klein formaat’. In GN 35 (1937) 2 (februari), p. 185 (Vw 5, p. 212-213). Over V. Larbaud, Ce vice impuni, la lecture... Domaine anglais. Paris 1925.
4090Niet achterhaald.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie