E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Le Roselier-en-Plérin, 1 december 1935

Le Roselier, Zondag.

Beste Hein,

Nog een woord om je te zeggen dat het boek toch nog terecht is gekomen. Het werd verzonden door een boekhandelaar in Brussel, en is dààr wschl. blijven liggen. Ik zou het graag zelf bezitten: het is een heel aardig boek en de keuze, zóó, doet het uitstekend. Eig. is het wel goed dat ik hier niet bij ben, om niet zooveel Forummers bijeen te hebben.

Kun je met Jan niet afmaken dat je in Gr. Ned. elke maand een interview zet, desnoods in kleinere letter en achterin? Of juist heelemaal voorop, als in D.G.W.?

Ik maakte hier voor de aardigheid een lijstje op van auteurs die je zou kunnen vragen. Als D.G.W. een beetje goed betaalt, kan je af en toe een reisje eraan besteden3966. Als je eens voor Januari begon met Arthur van Schendel, die net in Amsterdam is? Schrijf er Jan eens over. Jan moet er Arthur dan ook over schrijven: zeggen dat hij, Jan, er voor Gr. Ned. bizonder op gesteld is, gegeven het succes van het Hollandsch Drama, en dat het ook is om jou te helpen of zooiets. Anders doet hij het niet.

A. Roland Holst en Marsman zal ik, zoonoodig, ‘bewerken’. Op mijn lijstje zette ik 20 namen. Als 5 weigeren blijven er nog 15 over voor een eventueele ‘2e reeks’ bij Meulenhoff.3967 (Meulenhoff zal ook erg op Van Schendel gesteld zijn in de reeks.)

Den Doolaard had je, meen ik, al. En Last toch ook. Die moeten er maar bij, gegeven de tegenwoordige belangstelling van het publiek. Je had vroeger, meen ik, Besnard, Schepp, Feber, - daar is nu niet veel meer mee te beginnen. Maar A.M. de Jong zou kunnen; ik stel me nu op boekhandelaarsstandpunt.

Hartelijke groeten van

je E.

P.S. Moet je ook niet Kettmann vragen als eenig fascistisch auteur??!! En een of twee van de èchte ‘jongeren’?

Tweede reeks?

Arthur van Schendel
A. Roland Holst
E. du Perron
J. Slauerhoff
A. van Duinkerken
Anthonie Donker
J. Engelman
Albert Helman
Jeanne van Schaïk-Willing
Jef Last
Vlaanderen { Raymond Brulez
Vlaanderen { Lode Zielens
Vlaanderen { F. de Pillecijn
Maurits Dekker
A. den Doolaard
H. Marsman
Jan van Nijlen
M. Nijhoff
P.N. van Eyck
Antoon Coolen

3966Naar Amsterdam of elders buiten ‘de residentie’.
3967Een 2e reeks is nooit verschenen.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie