E. du Perron
aan
H. Mayer

Le Roselier-en-Plérin, 23 november 1935

Le Roselier, 23 Nov.

Beste Henri,

Dank voor je lange brief. Dank ook voor het pak boeken, kranten, etc. Heeft Jan je de fl. 16. gegeven ter afbetaling? Heb je hem gezien sinds de vergadering in Dordrecht?3941 Toen hij in Parijs was, was hij erg gezellig; maar hij hééft een zuur penne-bestaan.

Het wachten is nu dus nog op de Shakespeare (zeker géén Everyman's daarvoor!) en op de helaas weer vervlogen Multatuli. Ik vroegje ook of van dat boek van Krom geen goedkooper ex. te krijgen was dan van fl. 20.-, maar dat zal wel niet, en fl. 20. is mij te duur, al is het een heerlijk bezit. Maar dan heb je nog iets vergeten: het boekje van Proost over de Sowjet-literatuur3942 (Van Loghum Slaterus) dat ik je nog wel vroeg dringend te zenden; maar misschien heb je dat heele briefje niet gekregen door die boekententoonstelling.3943

Graag dat dus nog, maar gewoon naar Parijs. Natuurlijk ingenaaid.

Het is hier nu goed weer, zoodat het verblijf prettig is. De eerste dagen niets dan modder en nattigheid; maar ik heb dan ook flink gewerkt. Hoopen notities van mijn hart af geschreven, hoopen, die van vroeger in krabbels lagen te wachten, geredigeerd in verstaanbaar nederlandsch. Ik voel me nu langzamerhand vrij komen voor verhalend werk.

Het zoontje gaat best, heeft een zeer vriendelijk karakter, is een sociabele zuigeling, zelfs een beetje allemansvriend. Als het zoo doorgaat zal hij later de geschriften zijns vaders verachten als de oprispingen van een querulant. Dat heet: ‘le juste retour des choses en ce monde’. In afwachting van dat gericht zend ik een boekje met notities bij Boucher in het licht, zooals dat niet minder mooi heet.

Verder gaat alles heel behoorlijk. - Heb je Le Sang Noir gelezen van Louis Guilloux? het is het boek van het jaar.

Hou je taai, dispereert niet over de kwijnende negotie, alles sal rech kom, enz. enz., en een hand van je

E.

P.S. Heb jij misschien nog L'Année Nue van Pilniak? Hier is het uitverkocht.

3941Niet achterhaald wat voor vergadering het hier betreft.
3942K.F. Proost, De ontwikkeling der literatuur in Sovjet-Rusland. Arnhem 1935.
3943Brief niet teruggevonden; boekententoonstelling niet achterhaald.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie