E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Le Roselier-en-Plérin, 23 november 1935

Le Roselier, Zaterdag.

Beste Freddy,

Dank voor de 2 boeken, maar je mag me alléén Noodlot cadeau doen. Eline Vere wil ik absoluut zelf betalen; te meer waar dit ex. mij niet erg bekoort. Ik heb je trouwens gevraagd moeite te doen voor een oudere druk van deze Hollandia-uitgave; (dit is de 9e); je kunt, dunkt me, gemakkelijk een ex. vinden, als je een beetje op jacht gaat. Ik kan ook aan V. Kampen schrijven, maar liever niet. Bovendien is het ex. dat je me zond, gebutst aangekomen, wegens onvoldoende verpakking. Ik zal er dus een ander gelukkig mee maken, als je het andere vindt.

Als je in een antifascistische vereeniging wilt gaan met niets dan gents en verfijnde geesten, dan kan je zoolang wachten tot je in een bepaald gezelschap in het concentratiekamp van Mussert zit. Maar lid worden van de ‘cloaak-artisten’ van die vereeniging van Romein-Verschoor3938 is natuurlijk ook best.

Over de uitgave van die erotische poëzie wordt vooreerst niet gedacht. En zeker niet als je me het bederf van lieve jongemeisjes in het vooruitzicht stelt, die eenvoudig bij benadering niet weten wat ze in handen zouden krijgen (dit, gegeven zelfs de gróóte stoutmoedigheden en vrijgevochtenheden van dezen tijd, waar ik toch al zooveel smaak voor heb! - ik, met mijn ouwerwetsche pretentie van een vrouw te willen blijven onderscheiden van een lel).

Het kind Ducroo en de jonge Ducroo zal ik je uit Parijs zenden. Over 5 jaar krijg je ook nog de 40-jarige Ducroo (wat zeg ik? de 41-jarige), volkomen kaal en nog meer gebuikt.

Slauerhoff's Archipel3939 in de druk die je vraagt bezit ik zelf niet. Disjecta membra3940 nog wel, maar in een vermoord exemplaar. Dat stuur ik ook uit Parijs.

Virginia van Varangot is inderdaad B.G. aan E.-achtig, maar flink vermengd met Stephen Leacock of een dergelijk soort humorist.

Et sur ce, la révérence. Ik heb nog van allerlei te doen, vooral notities toch, maar ook een artikel voor de studenten die zoo in het donker werken.

Hartelijke groeten, ook aan Rudie (hij gaf je Tinan zeker al?), van je

EdP.

3938De Bond van kunstenaars voor culturele rechten te Amsterdam, waarvan Bart de Ligt voorzitter was.
3939J. Slauerhoff, Archipel. Herz. uitg. Chaumont-Gistoux 1929.
3940A. Roland Holst, Disjecta membra. Een keuze uit zijn ongebundelde jeugdpoëzie. Gedrukt in vijf exemplaren. Gistoux september 1929.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie