E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 31 oktober 1935 en 1 november 1935

Parijs, Donderdag.

Beste Jan,

Het is hier heel saai na je vertrek. Ik heb me meteen maar weer aan den arbeid gezet en het Congres afgemaakt (gistermiddag-en-avond, en vandaag). Ik ben blij dat het pak van mijn hart is! Dit is toch ‘conscience d'aujourd'hui’, wat je er verder ook van zeggen kan, en mijn rapport ervan is voor Holland toch beter dan dat van ongeveer ieder ander. Het is jammer dat het zoo veel bij elkaar is, maar ik zie geen kans tot een andere manier. Ik heb de boel nu in 3 enveloppen verdeeld, die ik wschl. tegelijk hiermee sturen zal. Je kan dat dan aanbieden en die heele rubriek-kwestie voor me in orde maken, als je 15 November naar Holland gaat.

Principieel lijkt mij dit toch ook de houding van Coenen en Vestdijk, al heb ik het werkelijk niet expres daarom gedaan! Ik ga nu door met de verdere notities en zend je spoedig, hoop ik, een enveloppe voor April. Die zal dan een gevarieerde inhoud bevatten! misschien is het daarom wel goed als je die tegelijk met het voorgaande ‘overlegt’.

Als ik nu 6 Nov. naar Le Roselier ga, werk ik daar zeker nog wel voor Mei bij, en misschien zelfs voor Juni. Ik heb hier krabbels te over, plus wat mij nog te binnen schiet als ik eenmaal bezig ben. - Als ik naar Aix ga - wat nuttig zou zijn met het oog op de verhuisplannen - kom ik wschl. alleen tot lezen en ‘voorbereiden’. Ik moet daarvoor dan ook nog bericht hebben van Noth. Maar als jullie zeker niet hier komt, houdt dit voor mij de mogelijkheid open om stilletjes hier te blijven, zoodat ik jullie mogelijk-en onmogelijkheden ook wel spoedig hooren zou.

* * *

Zoodra ik De Oubliette en De Bruine Vriend heb, ga ik aan het lezen van Vestdijk. Laat ons dus afspreken dat ik vóór alles je dat bezorg om er 15 Nov. mee naar Holland te gaan. De eerste notities voor het artikel maakte ik al. Reken wel op 10 à 12 blzn., als het niet in kleine druk is; - ik merk nl. dat ik méér over V. te zeggen heb dan oppervlakkig leek. - Maar laat mij die boekjes sturen!

Vrijdag.

De notities stuur ik je later, op het oogenblik is de 3e portie voor mij toch nog niet goed. Wel stuurde ik je gisteren Critias3905 en Monnier. Vandaag ga ik naar de Malraux' vanwege de heilige dag,3906 daarna zal er van werken wel niet veel komen.

Het goede van mijn notities is, geloof ik, dat ik niet alléén de sovjet-rommel behandel. Van sovjet-rommel gesproken, ik kocht die Anthologie terug, voor 13 frs. 50. Dat maakt, met Critias mee (frs. 10), dus 23 frs. 50 die je me supplementair schuldig bent. Dus verreken met Mayer de ‘tegenwaarde’ (is dat goed nederlandsch?) van 173 frs. 50., wschl. iets als fl. 17. tout court.

Is Aty ook goed thuisgekomen na haar week-van-beproeving, en hebben jullie het nu weer gezellig daar? Wij gaan zeker naar Bretagne, dat hebben we nu uitgemaakt. Schrijf dus of het voor jullie goed uitkomt als wij den 6en weggaan? Anders gaat Bep misschien wat later dan ik.

Hartelijke groeten van ons 2 voor jullie 2,

je E.

3905Julien Benda, Les sentiments de Critias (1917).
3906DP's verjaardag viel samen met Allerzielen, 2 november.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie