E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 22 oktober 1935

Parijs, Dinsdag.

Beste Jan,

Ik heb het dossier ontvangen en gelezen. Wat een oudehoer is die Frans! - Wat doet Vestdijk? Heeft hij het geld voor de reis? heb je dààraan gedacht? Ik zit zeer in spanning over wat er verder gebeurt. - Verder schreef ik een uitgebreid verweer tegen dien katholieken voorvechter Van Duinkerken, dat ik naar Het Vaderland zond. Maar de vraag is: of het niet tè sterk, tè onroomsch, enz. is voor dat blad, en wat Menno ermee doen kan als ze het daar niet plaatsen?3892 Weet jij een weg?

Ik heb lust, als het zoo doorgaat, om medewerker te worden van De Vrijdenker!3893 Is dat eig. onmogelijk? Wie is die Constandse? Hebben ze een behoorlijk iemand voor de literaire rubriek? zal ik mij aanbieden? Licht mij hier eens over in.

Wie was die vrijdenker ook weer, die onlangs zijn mémoires schreef, door Varangot in Gr. Ned. besproken?3894 Ik vroeg je indertijd mij dat boek ter inzage te bezorgen, en je beloofde dat ook, maar het is er niet van gekomen.

Kan je het nu meebrengen als je hier komt? Graag ook Kristal, dat, naar ik zie, al door je werd besproken! Ik zag er niets van, schreef aan het rijmwoord op Plokworst, bleef desalniettemin niets zien, ook geen honorarium. Het zijn aangename lieden.

Dus graag: Kristal en die vrijdenker z'n mémoires.

De rest bepraten we wel, ook die vertaaldame.

Hartelijk je

E.

Kom je Donderdag of Vrijdag? Voor ons liever Vrijdag, omdat we Donderdag van alles te doen hebben. Maar je kùnt best terecht, en zeker Donderdagavond. Vanaf ± 5 uur zijn we weer vrij.

Las je het alleraardigste stuk van Donker over Den Doolaard3895 in de N.R.C.? Ik heb het hier voor je. Dat die Nico zoo lollig kon zijn; qui l'eût cru?

3892‘Kleine bijdrage tot de kennis van een katholieke voorlichting en strijdmethode.’ werd door Ter Braak niet in Het vaderland geplaatst (zie ook Bw TB-DP 3, p. 309-310) en is voor het eerst gepubliceerd in Vw 6, p. 631-640 (zie ook p. 661).
3893Orgaan van de Vrijdenkersvereniging ‘De Dageraad.’ A.L. Constandse (1899-1985) was medewerker aan dit tijdschrift.
3894J. Hoving, Levenshouding van een vrijdenker (Jeugd). Antwerpen 1934, door Varangot besproken in GN 33 (1935) 2 (febr.), p. 216-217.
3895In de NRC van 19 september 1935 besprak Donker Van vrijheid en dood. Hij stak daarbij de draak met de sterke verhalen van Den Doolaard over zijn skien alpinisten-prestaties in Joegoslavië en Bulgarije en de bewondering die deze daarmee bij de bevolking zou hebben geoogst.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie