E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 9 oktober 1935

Parijs, Woensdagmidd.

Beste Jan,

Wat een ellendig bericht weer over J.v.N. Wat heeft de arme kerel gedaan om zóó vervolgd te worden? Als hij nu maar totaal genezen van het ziekbed verrees! Ik zal hem schrijven, al weet ik niet wàt hem te zeggen.

Houd me op de hoogte van Coenen etc. - Van Boucher zeg je niets. Is hij gebrouilleerd gebleven? dus dan komt er van dat logeeren van je in zijn landhuis ook niets? Wanneer dacht je te komen?

Bep gaat eerstdaags voor 2 dagen naar Holland om ‘zaken’ te regelen, althans stappen te doen van financieelen aard.

Wat is dat werk dat je doet in je verholen hokje? - Ik begin weer te werken, vulde o.a. mijn 2e portie ‘blocnotes’ aan voor Forum (waarvan portie 1 er nu in heeft gestaan). Misschien schrijf ik notities over het Congres, maar dan voor Gr. Ned., want in Forum kan dan zeker niets meer, en die soortement novelle.3881 En daarna, als ik weer wat op gang ben, met kracht aan mijn nieuwe boek!3882

Verontrust je dus niet als je weinig van me hoort. In zeker opzicht is dat dan een goed teeken. Maar laat wel een paar dagen vooruit hooren wanneer je in aantocht bent.

Veel hartelijks onder ons vieren, van je

E.

3881Vermoedelijk ‘...E poi muori.’ In GN 36 (1938) 5 (mei), p. 433-465.
3882De onvoltooid gebleven cyclus ‘De onzekeren’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie