E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 5 oktober 1935

Parijs, Zaterdagavond.

Beste Jan,

Niet alleen de rotzooi in Abessinië,3877 maar ook in Forum,3878 is dus gegaan zooals men verwachten kon. Menno's brief lijkt mij uitstekend, en het briefje van Zijlstra (met kwaadheid tegen mij) heeft mij ook verkwikt!

Nu werken op één ding: de reorganisatie van Gr. Ned., zooals Coenen die nu wil. Me dunkt, het kan niet missen, want als het niet een Gr. Ned. wordt onder Coenen, jou en Menno, wordt het nog altijd iets zeer goeds onder Coenen, jou en Vestdijk. Je hoeft niet bang te zijn dat Vestdijk de partij van Coenen tegen jou zal kiezen (behalve misschien bij hooge uizondering); hij vindt 1o Coenen gaga, 2o zal hij, na wat er gebeurd is, zich wschl. ‘beter gedragen’, en 3o zal hij voor zichzelf en iedereen willen bewijzen ook in Gr. Ned. een goed redacteur te kunnen zijn. Maar dan moet jij nu ook het ijzer smeden terwijl het heet is. Het beste is om met Coenen èn met Vestdijk te gaan praten, brieven schrijven is te veel werk in dit geval.

Rudie van Lier logeerde hier ± 3 dagen, is vanmorgen weer weggegaan. Verder corrigeerde ik de revisie van den bundel korte verhalen bij Q. Vandaar dat ik niet tot schrijven kwam.

Bovendien behelsde je brief niet veel nieuws, behalve je breuk met Boucher om dien kloen van een Bakker3879 etc., een ‘eigenwijs stuk stront van een burgerman’, voor zoover ik er over oordeelen kan. Ik kan niet anders dan je gelijk geven; maar wat heeft Boucher hiervan gezegd? Gaat hij op de breuk in?

Hij wil mijn Blocnotes in principe uitgeven, maar gegeven mijn contract, moest ik Querido hiervoor permissie vragen, en nu vraagt Q. mij de tekst eerst naar hem te zenden, omdat het ‘heelemaal niet onmogelijk’ is, zegt hij, dat hij er ‘een boekje van maakt.’ Dus eerst afwachten tot ik die tekst persklaar heb.3880

Verder geen nieuws, behalve de smeerlapperij: om en bij Adoea! Hartelijk je

E.

3877De Italiaanse aanval op Abessinië begon op 3 oktober met een bombardement op de grensstad Adoea.
3878Er was besloten Varangots verhaal ‘Virginia’ in het novembernummer te plaatsen. De Vlamingen weigerden daarop in de redaktie te blijven. Nijgh & van Ditmar, de uitgever, liet toen aan Ter Braak weten, dat de uitgave van Forum gestaakt zou worden. Zie ook Bw TB-DP 3, p. 297.
3879Mr. H. Bakker Niemeyer was van 1933 tot 1936 met L.J.C. Boucher geassocieerd in diens uitgeverij. Tot een breuk met Boucher is het niet gekomen.
3880Blocnote klein formaat zou in 1936 bij Boucher uitkomen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie