E. du Perron
aan
E.P. van Lokhorst

Parijs, 24 augustus 1935

Zeer geachte mevrouw Van Lokhorst,

Ik had mijn blaadjes al verzonden toen uw antwoord kwam. Ik veronderstel nu dat ik veel te veel gezonden heb. Zend u mij in dat geval gerust een paar velletjes terug; de keuze laat ik aan u over; maar in ieder geval graag het velletje waarop Guitry en Cocteau staan. Ik heb nl. nog wat meer over den laatste te zeggen en doe het liever in één notitie; dat gaat dan wel in Forum; vroeger of later.3858

Als u een betrekkelijk kleine letter hebt, gaan de andere 8½ blzij misschien wel (ongeveer) in het voorgeschreven bestek? Wat 350 woorden zijn, heb ik nooit weten uit te maken. Maar nogmaals: stuurt u gerust terug wat te veel is en wat u het minste aanstaat.

Met vriendelijke groet, hoogachtend,

EduPerron

Parijs, 24 Aug. '35.

3858‘Blocnote klein formaat.’ In Forum 4 (1935) 12 (december), p. 1213-1214 (Vw 5, p. 118-119).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie