E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 20 augustus 1935

Parijs, 20 Aug. '35.

Beste Jan,

Ik vroeg je gisteren wanneer je weer in Brussel zou zijn; de kwestie is nl. dat ik er Gille ga halen (begin September) en dan misschien bij Maasland ga logeeren, misschien zelfs met Alain en Bep. Niets is zeker, maar het kàn.* Gebeurt dit niet en kom ik alleen, dan logeer ik liever bij jou. Ik blijf dan ook maar 2 dagen hoogstens.

Nu iets anders. Je weet dat ik door het optreden van Slau ‘gebrouilleerd’ ben met Vic van Vriesland, althans dat ik niet meer in de N.R.C. schrijf. Een kroniek van fransche letteren in De Groene heb ik ten jouwen behoeve geweigerd. D.G.W. is de moeite niet waard, betaalt niets. In Forum is, geloof ik, alleen nog maar plaats voor Vestdijk. Bijgevolg weet ik zoowat niet meer waar te publiceeren, en toch wordt het hoog tijd dat ik weer een beetje geregeld verdien. Nu meen ik dat Jan v. N. zijn kroniek van de fransche letteren in Groot Nederland ook niet meer kan voortzetten, en dat jij in dat blad over hollandsche letteren gaat schrijven. Ik kan me ook niet goed voorstellen dat je over fransche letteren zou schrijven in Het Vaderland, De Groene èn Gr. Nederland - en dan naast een kroniek over wat in Holland verschijnt. Ik kom je dus vragen mij 4 × per jaar over fransche boeken te laten schrijven in Gr. Ned.3851, met een maximum van zeg 6 boeken (minimum 4?) en...? blzn., voor fl. 30. per keer (wat Bep kreeg voor haar engelsche kroniek). Of heb je al iemand die het doet? Wie? Als het Varangot is, vervalt mijn sollicitatie.

Graag antwoord hierover. Is Guéhenno al in Gr. Ned. besproken3852? Zoo niet, dan wou ik - als ik de post krijg - ten spoedigste schrijven over: Journal d'un Homme de 40 Ans, - Le Temps du Mépris, - Les Violents (Fernandez), - La Vigie (Arland), - + nog 2 andere boeken. Deze manier van kritieken schrijven ligt mij veel meer dan losse boekbesprekingen in de N.R.C., dus ik vlei me met de hoop dat ook Coenen en Eva Raedt tevreden zullen zijn...

Spuit de poëziefontein weer? Ik heb allerlei ideeën die ik uit wil werken, zoodra ik weer zit heb. Op het oogenblik lees ik, maar niet zoo maar: om iets voor te bereiden. Op dit moment, na Caesar en Sallustius, de Anabasis van Xenophon, waar ik aardig wat aan heb*.

Geniet Menno al van Sestri? Hoe is de hollandsche kolonie zoo bij elkaar? Je dagindeeling leek verrukkelijk. Komen jullie - of Ant en Menno - over Parijs terug? Zoo niet, dan zie ik jou toch spoedig in Brussel, hoop ik, en Menno in de 2e helft van September in Holland.

Veel hartelijks onder ons allen,

steeds je E.

P.S. - Ik kreeg de 2 laatste stukken van je Landjonker niet, die in Gr. Ned. hebben gestaan. Kan je mij die laten zenden? Dan heb ik alles compleet(?)

3853 Prachtig bericht over den bundel van J.v.N.! - En H. de Vries daarna3854 zou ook zeer mooi zijn! Die Boucher is om in goud te beslaan (Boucher d'Or), maar Leo van Breen - sjonge neen - moet branden.

*In dat geval vraag ik of Gille ook, samen met ons, bij Maasland logeeren kan.
3851In GN 34 (1936) publiceerde DP ‘Verdediging der kultuur’ en, in afleveringen, ‘Blocnote klein formaat’ (3 (mrt), p. 254-260 tot en met 12 (dec.), p. 597-602). De laatste ‘Blocnote klein formaat’ verscheen in GN 36 (1938) 4 (apr.), p. 395-400, nadat de rubriek in GN 35 (1937) en GN 36 (1938) was voortgezet.
3852In GN 33 (1935) 8 (aug.), p. 217-218 besprak V. Varangot van J. Guéhenno Journal d'un homme de 40 ans.
*Lijkt mij tenminste. Precies weet je het natuurlijk nooit.
3853Tekst achterop de envelop.
3854Door Boucher werd geen werk van H. de Vries en J. van Nijlen uitgegeven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie