E. du Perron
aan
H. Mayer

Parijs, 5 juli 1935

Parijs, 5 juli 1935.

Beste Henri,

Dank voor je aardige brief en je oordeel over Het Land v. H. De beste kritiek erover verscheen, geloof ik, in Het Volk; het was geen literaire hoogvliegerij, maar zeer helder een uiteenzetting van wat het was, en precies zooals ik het zou hebben gewild! - aangezien het van een geheel onbekende kwam was het mij dubbel welkom. De rest van de strijd om het boek ken je wschl. - Hoe is de verkoop, voor zoover je na kunt gaan?

Dank ook voor de catalogus,3798 die wschl. met Hooz en Brodeck meekomt.

Zou je me nog 5 exx. willen bezorgen van Het Volk van 3 Juli ll. (eergisteren), waarin een interview van mij voorkomt. Ook daarvoor bij voorbaat dank.

Ik ga 14 dezer Gille in Brussel halen, die zijn eerste vacantie bij mij komt doorbrengen - de helft daarvan tenminste. Voorloopig gaat alles redelijk wel. Ik heb naar Indië geschreven, naar mijn ouden chef Gediking, bibliothecaris v/h Museum te Batavia, maar, hoewel mijn brief nu bijna 2 maanden oud is, ik kreeg nog geen antwoord. Het einde van alles zal toch moeten zijn dat ik een ‘baan’ vind, en Indië zou me de gelegenheid geven om een goede indische roman te schrijven - een ‘echte’, ditmaal, met allemaal ‘andere’ personages!! - terwijl ik met Holland hiervoor toch nooit het noodige contact vind, ook al zou ik er gaan wonen.

Tot zoover. Hartelijke groeten van je

E.

3798In het boekje Een rondgang door de verzameling van het Gemeente-museum te 's-Gravenhage (1935) wordt op p. 40 vermeld, dat het schimmenspel ‘De bruiloft van Alladin’ gemaakt door J.R.B. de Roos in een van de zalen als fries is aangebracht.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie