E. du Perron
aan
L.J.C. Boucher

Parijs, 21 maart 1935

Parijs, 21 Maart.

Geachte Heer Boucher,3591

Dank voor het gezonden nr. van Boekenschouw. Ja, die Pater Van Heugten, S.J. is (voor een pater dan) een zeer oolijk iemand; in ieder geval minder verstopt dan zijn geloofsgenooten over het algemeen. - Nu een bestelling: zou u mij een werkje van Nelly Bodenheim kunnen bezorgen: het werkje met de meeste plaatjes en de minste tekst, - als het niet àl te duur is (± fl. 3.- kan). Het moet een hollandsch cadeau worden voor een fransch kindje. - Heb ik u al bedankt voor de kinderkranten?3592 anders doe ik het hierbij. Ze zijn inderdaad nogal poover. - Hebt u Noth al gelezen? (Die Mietskaserne.)

Met vriendelijke groeten hoogachtend

EduPerron

3591Van een vermoedelijk niet erg omvangrijke correspondentie met de uitgever L.J.C. Boucher is waarschijnlijk slechts deze briefkaart bewaard gebleven. Boucher verzorgde twee uitgaven van DP: in 1932 zijn vertaling Het zijden harnas en in 1936 de notities Blocnote klein formaat (Folemprise).
3592Niet achterhaald welke kinderkranten worden bedoeld.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie