2430. Prentbriefkaart527 aan H. Mayer: Parijs, 21 maart 1935

Parijs, 21 Maart.

Beste Henri, - Jan signaleert mij een literaire platen-atlas waarin mijn aangezicht naast dat van Anthonie Donker528 staat afgedrukt. Daar ik niets van deze atlas weet en toch zeer benieuwd ben naar het effect in kwestie, zou ik je willen vragen mij een exemplaar (van deze atlas) te bezorgen, wanneer dat niet al te duur is. Misschien kunnen gefotografeerden ook een gratis exemplaar bekomen? Zoo ja, meld mij dit dan en den uitgever. Hartelijk je

E.

527Foto van La Tour Eiffel te Parijs.
528Onze litteratuur in beeld. Samengesteld door J. Kuypers en Th. de Ronde e.a. Antwerpen etc.: De Sikkel etc. 1935. Behalve DP en Donker staan op de betreffende bladzijde Marsman, Greshoff en Ter Braak.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie