E. du Perron
aan
A.C. Willink

Parijs, 18 februari 19353563

Parijs, 18 Febr.

Beste Carel, Het spijt me nu dat ik je niet zien zal. Zoo gaat het altijd als je dingen uitstelt. Maar ik kan me voorstellen dat de andere plannen dringender zijn. Ik hier ben nòg maar niet klaar! - nu nog maar één hfdst. (zoowat 20 blzn.) - ik schreef er nl. nog een bij, waar ik niet goed buiten kon!

Tot ziens toch, vroeger of later, en met hartelijke groeten, ook van Bep en aan Wilma, steeds je

E.

3563Prentbriefkaart: foto van La porte d'Auteuil (l'Entrée du Champ de Courses) te Parijs.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie