E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Le Roselier-en-Plérin, 25 december 1934

Le Roselier-en-Plérin, 25 december.

Beste Sander,

Ik zit op het oogenblik in Bretagne, waar ik mijn boek afmaak. Tegen 5 Jan. ben ik weer in Parijs.

Ik kan Fermina wel voor je doen, maar kan eerst eind Jan. of begin Febr. beginnen. In 2 maanden denk ik dan wel ermee klaar te zijn. Maar kan je mij dan elke maand fl.75. sturen, want het werken hieraan beteekent dat ik vrijwel niets anders doen kan in dien tijd. De copy kan ik je natuurlijk bij kleine pakjes sturen als er haast bij is.

Naissance is heel goed,* vooral met Changer d'Etoiles erbij. Ik besprak het zeer onlangs in de N.R.C.3507 Het heeft ook het voordeel dat het klein is. Je moet de 2 samen nemen, want Naissance alleen is een kort verhaal (30 blzn.) Bep wil dit boek graag vertalen, voor fl.100., en onder haar eigen naam; een detective-verhaal wil zij ook wel doen, maar dan onder pseudonym. (Of wij doen dat dan samen.)

Ik zal informeeren naar goede fransche detective-verhalen voor je. Véry is soms heel aardig, maar juist niet voor het grootere publiek. Maar Boca, L'Ombre sur le Jardin o.a., schijnt nogal boeiend te zijn. Lees het zelf maar; het is in de collectie Succès van de N.R.F. verschenen (van 6 frs.) Moet je niet liever engelsch of amerikaansch nemen voor dit soort. Ik raad je erg aan: Red Harvest van Dashiel Hammett. Of The Thin Man, dat bizonder goed schijnt te zijn en komisch (er is ook een film van). Maar informeer of ze niet al vertaald zijn!

Iets anders: Querido gaat in zijn Albatross-serie wschl. een roman van Maurits herdrukken. Zou jij niet als de bliksem een anderen roman van hem nemen (als je weet wat Q. geeft), want dit kan een zéér goed succes worden! Ik meen dat ook de W.B. ervoor begint te voelen. Ik kan je mijn exx. niet meer zenden, helaas, omdat Q. die te leen heeft.3508 - Of neem je alleen buitenlandsche boeken in je serie op? Dit zou mij zeer onjuist lijken; want je zou het best kunnen probeeren met af en toe een herdruk van een goed hollandsch boek te geven, als het ‘gaat’ met de serie.

Antwoord mij tegen 5 Januari naar Parijs op dezen brief, met het oog op mijn eigen verdere plannen.

Met hartelijke groeten, je

E.

Het beste met 1935, in alle opzichten!

Zou je mij een ingen. ex. B.G. aan Ernst willen zenden. De Smalle Mens schijnt bij Q. voor een essaybundel ongehoord goed te gaan en de kritiek is van alle kanten ophemelend. Is dit niet het moment voor jou om een stuk of wat exx. van mijn 3 cahiers te laten cartonneeren (met een nieuw titelblad voorin: E. du Perron. Cahiers van een Lezer) en die opnieuw aan te bieden. Een praatje ervoor is gauw gevonden: ‘gezien het succes van De Sm. M., meenen wij deze cahiers, die tot betere kennis van E.d.P. volstrekt onmisbaar zijn’, enz.! Maar snijd de drie eigenlijke titelblzn. dan er uit en laat alleen de fransche titels staan; anders wordt het een afschuwelijk boek met 4 titelpagina's. Q. vraagt voor De Sm. M. geb. fl.4.90 meen ik; je kunt dus voor een gecart. ex. van de cahiers zeker wel fl.4.50 vragen. Als je het probeeren wilt, moet je het nu doen.3509

*Ik bedoel ook: met het oog op Holland.
3507In N.R.C. 19 december 1934 (av.) verscheen de door Jacques Gans geschreven en door DP ondertekende bespreking van Marcelle Auclair, Naissance, précédé de Changer d'étoile. Paris 1934.
3508P.A. Daum (Maurits), Goena-goena. Met een voorwoord van E. du Perron. Amsterdam: De Wereldbibliotheek 1936. Querido gaf geen werk van Daum uit.
3509Voor kleine parochie, (Cahiers van een lezer) en Vriend of vijand, (Cahiers van een lezer) werden in een kartonnen band door Stols in 1939 opnieuw in de handel gebracht. Zie bibliografie Vw 7, p. 546-547, nrs. 50 en 51.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie