E. du Perron
aan
J. Greshoff

Le Roselier-en-Plérin, 19 en 20 december 1934

Bretagne, 19 Dec.

Beste Jan,

Ik zal je dezen brief verzenden als ik je bladzij heb! Het wachten is nl. alleen daar nog op om een nieuw pakje naar J.v.N. te zenden. Er zijn nu meer dan 600 blzn. Ducroo klaar, de laatste 100 komen vanzelf! Ben je niet bang dat het wel wat véél wordt van het goede? - quel interminable bavard que ce M. Ducroo, als hij het over zichzelf heeft! Maar hij hééft het niet alleen over zichzelf, goddank; het is een wonderlijke poespas, en ik hoop toch een ‘wereld’, dit boek. Het volgende boek zal geheel anders zijn.

Maar waarom ik je schrijf is dit. Ik kan hier nog 2 hfdstn. maken en heb daarvoor tot nieuwjaar ampel tijd. Dan maak ik de 2 laatste hfdstn. in Parijs, van ± 4 tot 10 Jan., als het mij lukt. Daarna wou ik een kleine week in Brussel komen, ook om uit te rusten, maar vnl. om mij weer wat door Dr. M. te laten prikken. Zou ik dan bij jou terecht kunnen? Laat ons zeggen van 11 t/m 15 Jan. 's morgens of 's middags, want 16 Jan. (Zondag) wil ik in Parijs terug zijn. Als het je niet schikt, zeg het dan gerust. Bep blijft in Parijs, je hebt mij dus alleen te gast. Als het wèl schikt, richt andere logés etc. dan hiernaar, want ik moet het zelf dan ook precies zoo schipperen dat het uitkomt, ook met ander gedoe, o.a. Slau die weer in Parijs moet komen, en Willink, etc.

Als het goed is, zeg Jan v.N. dan, dat hij mij niets hoeft terug te zenden, maar alles aanhoudt wat de juffrouw zal hebben ‘afgeklopt’ tot dan. Ik breng dan zelf de laatste flarden mee. Als de juffrouw haar best doet en van het bureau niet te veel werk krijgt, kan ik op deze manier eind Januari of begin Februari de heele rotzooi naar Querido zenden, en dan komt de proeven-historie los! Ik heb Q. gevraagd wanneer hij het boek wil doen verschijnen: in April of Mei? Een tekst voor prospectus3486 zond ik hem al; ik hoop dat hij er niet àl te veel flauwe kul bij spuit; ik heb trouwens een drukproef gevraagd, want zijn prospectus voor Den Doolaard3487 geeft mij doodsangsten.

Hieronder komt nog wat nà je bladzij.

* * *

20 Dec.

Bep is al hier. Hierbij zelfs een briefkaart van haar. Ik stuur deze brief nu maar weg, omdat daarnet je briefk. kwam, zonder blzij. Er staat een prachtig stuk over me van een pater, in Boekenschouw, of hoe dat blaadje heet.3488 Amuseer je met het volle huis.

In haast en met een verkleumde poot.

Je E.

P.S. - Als J.v.N. mij de tikkosten moeilijk kan voorschieten, laat hij mij dat dan gerust schrijven, dan stuur ik hem van hieruit of van Parijs het geld. Kan je het adres van Marc Eemans voor me te weten komen? Dit is van belang.

3486Niet teruggevonden.
3487Voor Orient express. Deze prospectus bevatte o.m. de volgende kwalifikaties: ‘onmiskenbaar de echte romantische romanschrijver’, ‘een boek rijk aan leven en vol conflicten’.
3488J. van Heugten, ‘Een uur met du Perron’. In Boekenschouw 28 (1934) 8 (december), p. 337-342.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie