E. du Perron
aan
J.A.A. Engelman

Parijs, 21 november 19343452

Beste Joannes,

Veel dank voor je nieuwe Tuin, die zooeven kwam. Ik las alles weer door, en vind je vooral in de muziek. De eerste gedichten zijn als een mistasten, een onhandig groepeeren van elders-gehoorde klanken, vergeleken bij de rest. Het grootste deel van den bundel heeft een bewonderenswaardige eenheid. Je bent een koorknaap en een troubadour; vind je 't prettig dat je niet alléén een vogel bent?3453 Hart. gr. van je

EdP.

3452Prentbriefkaart: foto van L'Eglise d'Auteuil te Parijs.
3453Volgens het advies van de Commissie der schone letteren van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bij de toekenning van de Mei-prijs: ‘Jan Engelmans onbezorgde doch fijnverzorgde woordkunst zingt letterlijk gelijk een vogel dat doet.’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie