E. du Perron
aan
uitgeverij Em. Querido

Parijs, 14 november 1934

Parijs, 14 November.

Zeer geachte heer Querido,

Ik ben begonnen met perzisch te leeren, maar merk dat dit zoo tijdroovend zou zijn, dat Ducroo erdoor in het gedrang zou kunnen komen. Met het oog hierop heb ik nu besloten om begin December alles stop te zetten tot ik Ducroo àf heb; ik wilde daarvoor dan naar St. Brieuc gaan in Bretagne, waar ik het vorige jaar zoo goed gewerkt heb, en hoop dan eind December òf het boek klaar te hebben, òf er althans zoo ver mee te zijn opgeschoten dat het op een oor na gevild is. (De rest doe ik dan gemakkelijker hier in Parijs.)

Met het oog hierop, zou ik u dus willen vragen mij eind dezer maand weer fl. 100.- te sturen, bv. tegen den 28en. Ik krijg dan nog fl. 100, - van u in Januari, als ik zeker ben dat ik de copy kan inleveren.

Met vr. groeten, hoogachtend,

EduP.

* * *

Met de door u voorgestelde regeling betreffende De Sm. Mens kan ik niet anders dan accoord gaan, maar op één punt toch zou ik nadere verklaring willen: als de drukkosten zijn goedgemaakt, krijg ik dan 12½% per verkocht ex. daarna, of wordt dit berekend van het begin af aan? Het 2e zou mij nl. billijker lijken dan het 1e, waar ik toch een deel der risico heb (mee)gedragen.

Kunt u mij ook zeggen hoeveel % mij berekend zal worden bij Ducroo? Ik veronderstel wel niet dat ik de fl. 850. voorschot daarvoor met mijn royalty zoo gauw zal dekken, maar men kan nooit weten... Ik meen trouwens dat u mij vroeger schreef over een eventueel contract in dezen. - 15 Dec. schrijf ik u precies uit Bretagne waar ik met Ducroo aan toe ben. Wat is voor het inleveren der copy ùw uiterlijke termijn?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie