E. du Perron
aan
R.A.J. van Lier

Parijs, 9 november 1934

Parijs, 9 Nov. '34.

Beste Rudie,

Gelijk hiermee zend ik je een ex. van mijn vertaling van Malraux. Maar je moet het verdienen. Wil je het aandachtig lezen en mij de drukfouten signaleeren die erin staan? Verder ook andere opmerkingen, als je die hebt (als over den titel laatst).3429 Ik sla het boek nl. open en zie meteen 2 × ‘polite’ staan voor ‘politie’ (op blz. 127). Het is onmogelijk dat ik dat zou hebben laten staan, zulke fouten worden soms achteraf gemaakt, omdat ze met dit machinezetsel telkens de heele regel moeten overzetten. Dan op blz. 14, regel 6 van boven: ‘meer levend’ inpl. van ‘weer levend’ (het kan zijn dat dit mij ontsnapt is). Maar ik heb geen moed meer om alles nogmaals over te lezen; dit boek is totaal dood voor mij geworden sinds ik het 3 × nakeek.

Je zou me dus een groote dienst bewijzen als je me alle ongerechtigheden wou signaleeren die je vinden kunt. Kijk dus ook alles na wat je bij lezing stoort.3430 Haast is er niet bij.

Bij voorbaat dank. Hart. groeten

van je EdP.

Lees liever bij kleine scheutjes, in dit verband, omdat je je anders door ‘den 'stroom’ laat afleiden.

In ieder boek staan drukfouten, zegt men, maar de W.B. heeft een reputatie van overdrijven. In het boek over Het Ik en de Psychologie der Massa van Freud (dat ik je ook sterk aanraad te lezen, in verband met wat je me laatst schreef) wemelt het gewoon; maar de grofste drukfouten zijn nu juist meestal de ergste niet.

Ik wacht vol vertrouwen, en zonder verder onderzoek, op je rapport!

3430In het Letterkundig Museum te Den Haag bevindt zich een exemplaar van Het menschelijk tekort met daarin verbeteringen van de tekst door Van Lier, Ter Braak en DP zelf
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie