E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 3 oktober 1934

Parijs, 3 October '34.

Zeer geachte heer Endt,

Dank voor het prospectus.3349 Het is jammer dat de onjuistheid van dat ‘comité van 12’ behouden bleef en dat er nieuwe onjuistheid aan werd toegevoegd, nl. dat Malraux nooit eerder in het Nederl. vertaald zou zijn. Er bestaat een vertaling van Les Conquérants, bij ‘De Voortganck’ verschenen, door een mijnheer Canté.

Ik veronderstel dat u mijn briefkaarten uit Tanger ontvangen hebt. Door den dood van mijn schoonvader vervalt dus het opzenden van het laatste geld aan zijn adres; ook van het geb. ex. voor hem bestemd. Om u gezoek te besparen laat ik hier nog een lijstje volgen van de te zenden boeken:

6 geb. exx. { 1 ex. aan A.C. Willink, Keizersgracht 538, Amsterdam
6 geb. exx. { 1 ex. aan G.H. 's Gravesande, Scheveningsche laan 110, Kijkduin-Den Haag.
6 geb. exx. { 1 ex. aan Mej. A. en R. Rissik, Stephensonstraat 18, Amersfoort.
6 geb. exx. { 1 ex. aan Dr. H. Maasland, Woudlaan 111, Boschvoorde-Brussel.
6 geb. exx. { 2 exx. aan mij.
6 ingen. exx. { 1 ex. aan Dr. M. ter Braak, Pomonaplein 22, Den Haag.
6 ingen. exx. { 1 ex. aan Mej. G. ter Braak, c/o J. Greshoff, 130 Bould. Aug. Reyers Schaerbeek-Brussel.
6 ingen. exx. { 1 ex. aan A. Roland Holst, Nesdijk, Bergen-binnen (N.H.)
6 ingen. exx. { 3 exx. aan mij.

Er gaan dus 2 geb. en 3 ingen. exx. naar mij toe. - Greshoff, Jef Last en Slauerhoff krijgen dan pers-exx. van uzelf; evenzoo Malraux.

Tot slot nog één verzoek: u zoudt mij een groot plezier doen als u mij een ‘waarloos’ (pers- of ander ex.) kon bezorgen van van Schendel's Schoone Jacht in de nieuwe uitgave met houtsneden, liefst ingenaaid. Mocht u over zoo'n ex. echter niet meer kunnen beschikken, laat u dan den prijs ervoor gewoon van het mij nog verschuldigde aftrekken.

Met vriendelijken groet en bij voorbaat u dank zeggend, uw dw.

EduPerron

Amusant detail: de Russische vertaling was zóó slecht, dat Malraux de uitgave ervan heeft laten verbieden. De volgende vertaling wordt beter, maar moet worden geamputeerd, niet vanwege de ‘trotskistische’ kritiek op de 3e Internationale, maar vanwege de groote kuischheid in Sovjet-Rusland. Ook in de Tsjecho-Slovaaksche vertaling schijnen alle minder oirbare passages te zijn overgeslagen. U en ik en Holland komen dan toch nog anders voor het voetlicht!

De Amerikaansche en Noorsche vertalingen schijnen voortreffelijk te zijn, de Engelsche (die de Amerikaansche had afgekeurd) zeer slecht, de Duitsche beneden alles. Alle andere - Spaansche, etc. - slecht, middelmatig, kortom, wat ervan kon worden verwacht.

3349Niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie