E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Parijs, 5 augustus 1934

Parijs, 5 Augustus.

Beste Freddy,

Kort antwoord, want wij maken ons op om vacantie te nemen, wat wij erg verdiend hebben. Vacantie, maar niet zonder werk, althans voor mij. Vanaf 10 of 12 Aug. zijn wij denkelijk van hier weg.

Wat je over Ter Braak zegt is wel wat erg ongeduldig!3304 Hij heeft heel wat te doen, en waarom zou hij eigenlijk géén Forum-redacteur voor je zijn? Ik geloof dat ik je een beetje verwend heb met mijn prompte reacties (ik heb nu eenmaal de gewoonte alle aangename en onaangename dingen per keerende post te beantwoorden); maar je zou toch groot ongelijk hebben als je dacht dat dit nu regel is. - Ikzelf kan van den invloed van Ducroo weinig bespeuren, ik zou het je anders wel hebben gezegd; toch is er misschien wel iets, bv. de ‘inspiratie’. Maar voor Ter Braak zijn er al dadelijk eenige overeenkomsten: óók Indische herinneringen, óók een vader! Toch ben ik het met Rudie eens dat de toon geheel verschilt. Ik ben benieuwd te hooren wat Ter Braak verder zal zeggen. Mocht hij het niet in Forum willen hebben, leg het dan even weg voor later; ik denk dat dit stuk kan winnen als je het later nog eens doorneemt, er hier en daar wat schrapt, hier en daar wat bij schrijft.

Van Ducroo zelf heb je op deze manier toch wel een heel verkeerd beeld, denk ik. Een boek, voortdurend in die toon geschreven, zou toch vervelend worden; - de 2 latere stukken leenen zich ook minder voor publicatie apart, vind ik, dan dat stuk over mijn ouders. - De belangstelling van je lezerskring heeft mij overigens zeer ontroerd. Wat de resident Fredius betreft, laat ik jou diens ware naam toch vooral onthullen! dat was de heer John Couperus, broer van Louis, gehuwd met mijn tante Clémentine (Bédier). Mevr. Dankmeyer3305 hoeft zich nu ook niet verder het hoofd te breken.

Eén goede bespreking van Ducroo zal er misschien nog wel verschijnen, bijv. van.... Ter Braak! Hij en ik hebben overigens met den dag het gevoel dat wij in Holland niet meer in handen van kritici vallen, maar van de ‘vijandige bende’. Wij hebben het overigens ernaar gemaakt...

Tot zoover, vandaag. Je hoort nu een heelen tijd niets van mij, of ik zend een briefkaart of zoo, uit Spanje of Tanger (waar wij bij Slauerhoff denken te logeeren). Het kàn ook zijn dat we iets later weggaan.

Hart. groeten van je

EdP.

3304Batten had zijn ongeduld uitgesproken over het uitblijven van Ter Braaks antwoord op de inzending aan Forum van ‘Mémoires van een jongeman’.
3305Mevr. Ch. Dankmeijer-Bayer was een Indische kennis van de familie DP.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie