E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 30 juli 1934

Zeer geachte heer Endt,

Ik vertrek hoogstwschl. 10 Aug. a.s. van hier en ga dan tot half Sept. ongeveer naar Tanger. Als het eenigszins kan, laat u mij de proeven van La C. Hum. dan vóór 8 Aug. hierheen sturen; anders geeft het allicht vertraging. Is het echter onmogelijk, stuurt u dan alles na 8 Sept. aan het volgende adres:

chez Monsieur J. Slauerhoff
6 rue Garibaldi
Place du Marschan
Tanger (Marocco).

Met vriendelijken groet hoogachtend

EduPerron

Gelijk hiermee zend ik u de revisie van de eerste 80 blzn. terug. Dit pak is nu wel goed, als de corrector de laatste verbeteringen tenminste behoorlijk naziet en als de zetters geen verkeerde regels inschuiven, zooals nu op blzij 11!

Parijs, 30 Juli.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie